Služby

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. poskytuje svým uživatelům tři registrované sociální služby (odborné sociální poradenství, osobní asistenci a aktivizační služby) a mnoho dalších doplňkových služeb a činností (půjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, vzdělávací aktivity, prodej drobných kompenzačních pomůcek pro sluchově a tělesně postižené, provoz dobročinného obchůdku, výdejní místo kompenzačních pomůcek firem DMA a Panter a mnoho dalších)