Odkazy


Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

https://www.nrzp.cz/

                                   

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

https://www.mpsv.cz/


Jihočeský kraj

https://www.kraj-jihocesky.cz/


Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

https://www.apsscr.cz/


Asociace poraden pro zdravotně postižené

https://www.apzp.cz/


Asociace nestátních a neziskových organizací Jihočeského kraje

https://www.annojck.cz/


Asociace pro osobní asistenci

https://www.apoa.cz/


Informační servis o službách pro seniory

https://www.gerontologie.cz/


Web pro seniory

https://www.isenior.cz/


Informační portál pro osoby se specifickými potřebami

https://www.helpnet.cz/


Liga vozíčkářů

https://www.ligavozic.cz/


Informace pro laické pečovatele

https://pecujici.cz/


Web pro seniory a jejich blízké

https://www.zivot90.cz/


Rada seniorů České republiky

https://www.rscr.cz/