O nás

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. (dále jen JCZPS o.p.s.) je obecně prospěšnou společností, která poskytuje na sedmi pracovištích po celém Jihočeském kraji registrované sociální i doprovodné služby pro osoby se zdravotním postižením, seniory a jejich rodiny.

Pracoviště JCZPS o.p.s. se nacházejí v bývalých okresních městech a to v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, Písku, Prachaticích, Strakonicích a Táboře.


zakládací listina JCZPS o.p.s. ze dne 12.6.2018.pdf


Zakladatel


Národní rada osob se zdravotním postižením ČR    

sídlo: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7,                                    

IČ: 70856478

telefon: 266 753 421                                                                              

email: nrzp@nrzp.cz

www.nrzp.cz

 

Historie

1. 1. 1992 bylo vytvořeno Středisko pro poradenství a sociální rehabilitaci (SPSR) při Sdružení zdravotně postižených v ČR ve všech okresních městech. V roce 2000 došlo ke změně názvu ze SPSR na Centrum služeb pro zdravotně postižené (CSZP). K 1. 1. 2003 došlo k transformaci na Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje (CZP JK). CZP JK bylo občanským sdružením, které se v průběhu roku 2013 změnilo na obecně prospěšnou společnost Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. (JCZPS o.p.s.).

 

Cíle JCZPS o.p.s.

JCZPS o.p.s. chce

  1. svými aktivitami podpořit fungování moderní společnosti na principech demokracie, spolupráce, tolerance a solidarity s důrazem na obhajobu, prosazování zájmů a oprávněných nároků sociálně znevýhodněných skupin občanů s akcentem na občany se zdravotním postižením a seniory
  2. vytvářet a zajišťovat komplexní soubor služeb a dalších podpůrných aktivit za účelem podpory zmírňování příčin sociální exkluze, a to zejména u lidí se zdravotním postižením a seniorů na území Jihočeského kraje
  3. Realizovat činnosti směřující k ochraně lidských, občanských práv a svobod, zejména:
  • odhalování případů přímé diskriminace osob se zdravotním postižením a s využitím zákonné úpravy na úseku antidiskriminační legislativy.
  • odhalování případů nepřímé diskriminace osob se zdravotním postižením v oblasti bezbariérové přístupnosti, přístupu ke vzdělávání, pracovnímu uplatnění apod., které ve svém důsledku vedou k prohlubování příčin sociální exkluze lidí se zdravotním postižením,
  • podpora ochrany práv spotřebitelů se zdravotním postižením.

 

Další služby a činnost JCZPS o.p.s.

Pracoviště JCZPS o.p.s. v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci a Prachaticích prodávají příslušenství k naslouchadlům pro sluchově postižené (různé druhy baterií do naslouchadel, hadičky či další komponenty). Jedná se o placenou službu.

Realizace vzdělávacích a edukačních činností probíhá zejména na pracovištích v Prachaticích (kurzy práce na počítači, výuka cizích jazyků) a ve Strakonicích (kurzy práce na počítači).


Členství v organizacích a asociacích

JCZPS o.p.s. je členem:

Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Asociace poskytovatelů osobní asistence


 

 

 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. - netkatalog.czDomovy důchodců (senior centrum, centra) - netkatalog.cz