Sponzoři a donátoři

Odborné sociální poradenství poskytované v poradnách pro osoby se zdravotním postižením a seniory Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. a osobní asistenci JIhočeského centra pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. finančně podporují:

                                            

                           

Za spolupráci, dotace, příspěvky, granty, dary a podporu dále děkujeme následujícím partnerům a donátorům:

                 

Firmě Ortoservis Praha                                                      

 

Firmě DMA Praha                                                             

 

Nadace Konabo                                                               

 

 

Nadační výbor Dobré vůle nadace Olgy Havlové             

 

Sodexo Pass Česká Republika - Plníme přání seniorům  

 

                                                                                                      

 

KLIMA Prachatice                                                               

 

KB Nadace Jistota

 

 

Nadace Agrofert

 

 

 

 

NADACE ČEZ

Nadační fond Tesco - projekt Vy rozhodujete, my pomáháme

 

 

Městům, městysům a obcím na území Jihočeského kraje, které finančně podporují naši činnost.

 

Firmám, podnikům a společnostem, na území Jihočeského kraje, které finančně podporují naši činnost.

PROSTOR-desing, spol. s r. o., Prachatice - Pavel Gelnar

 

Zázkazníkům Prachatického dobročinného obchůdku, kteří každým svým nákupem přispěli na činnosti pro osoby se zdravotním postižením a seniory.

 

Partneři

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje

Profesní svaz sociálních pracovníků ČR

Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením

SPgŠ a VOŠ sociální Prachatice

 

Velice si vážíme práce všech dobrovolníků, kteří ve svém volném čase a bez nároku na jakoukoliv odměnu pro naši organizace pracují a podporují ji - zejména velké skupině dobrovolníků kolem Prachatického dobročinného obchůdku.

 

Naše velké poděkování patří i spolupracujícím organizacím, hostům a účastníkům našich akcí. Také děkujeme všem, kteří nám s jejich pořádáním pomáhali. Každé spolupráce si vážíme a je pro nás motivujícím faktorem do další práce.

 

 

 

 


 

Daňové zvýhodnění

Fyzické osoby

Daňové zvýhodnění fyzických osob - zákon o daních z příjmu 586/1992 Sb., § 15, odst. 1

Od základu daně si mohou fyzické osoby odečíst hodnotu bezúplatného plnění (daru),  pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím
období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst částku nejvýše do 15 % ze základu daně.

 

Právnické osoby

Daňové zvýhodnění právnických osob - zákon o daních z příjmu 586/1992 Sb., § 20, odst. 8

Od základu daně si mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatného plnění (daru) ze základu daně,  pokud úhrnná hodnota
darů ve zdaňovacím období činí alespoň 2000 Kč. V součtu lze odečíst částku nejvýše do 10 % ze základu daně.

Pozn. Odpočet nemohou uplatnit veřejně prospěšní poplatníci.

 

Se všem dárci podepíšeme darovací smlouvu a vydáme Potvrzení o přijatých bezúplatných plněních (darech).