Sponzoři a donátoři

Za spolupráci, dotace, příspěvky, granty, dary a podporu děkujeme následujícím partnerům a donátorům:

 

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR                              

 

Jihočeskému Kraji - Krajskému úřadu Jihočeského kraje   

 

Úřadu práce, územní pracoviště v Prachaticích                 

 

Firmě Ortoservis Praha                                                      

 

Firmě DMA Praha                                                             

 

Nadace Konabo                                                               

 

 

Nadační výbor Dobré vůle nadace Olgy Havlové             

 

Sodexo Pass Česká Republika - Plníme přání seniorům  

 

                                                                                                      

 

KLIMA Prachatice                                                               

 

KB Nadace Jistota

 

 

Nadace Agrofert

 

 

 

 

NADACE ČEZ

Nadační fond Tesco - projekt Vy rozhodujete, my pomáháme

 

 

Městům, městysům a obcím na území Jihočeského kraje, které finančně podporují naši činnost.

 

Firmám, podnikům a společnostem, na území Jihočeského kraje, které finančně podporují naši činnost.

PROSTOR-desing, spol. s r. o., Prachatice - Pavel Gelnar

 

 

Uživatelům našich služeb a jejich rodinám, klientům půjčoven kompenzačních pomůcek a dárcům pomůcek pro účely půjčoven zejména Zdeňkovi a Bohdaně Kollárovým.

 

Zázkazníkům Prachatického dobročinného obchůdku, kteří každým svým nákupem přispěli na činnosti pro osoby se zdravotním postižením a seniory.

 

Velice si vážíme materiálních darů, které posílá do Prachatického dobročinného obchůdku paní Simona Součková z Pohořelic.

 

Následujícím fyzickým osobám, které nám darovali finanční prostředky:

Pavel Dudek

 

Vlamíra Palgutová

 

Václav Vozábal

 

a mnoha dalším, kteří si nepřáli být jmenováni nebo nám darovali finanční prostředky anonymně.

 

 

 

Partneři

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje

Profesní svaz sociálních pracovníků ČR

Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením

SPgŠ a VOŠ sociální Prachatice

 

Velice si vážíme práce všech dobrovolníků, kteří ve svém volném čase a bez nároku na jakoukoliv odměnu pro naši organizace pracují a podporují ji - zejména velké skupině dobrovolníků kolem Prachatického dobročinného obchůdku.

 

Naše velké poděkování patří i spolupracujícím organizacím, hostům a účastníkům našich akcí. Také děkujeme všem, kteří nám s jejich pořádáním pomáhali. Každé spolupráce si vážíme a je pro nás motivujícím faktorem do další práce.

 

 

 

 


 

Daňové zvýhodnění

Fyzické osoby

Daňové zvýhodnění fyzických osob - zákon o daních z příjmu 586/1992 Sb., § 15, odst. 1

Od základu daně si mohou fyzické osoby odečíst hodnotu bezúplatného plnění (daru),  pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím
období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst částku nejvýše do 15 % ze základu daně.

 

Právnické osoby

Daňové zvýhodnění právnických osob - zákon o daních z příjmu 586/1992 Sb., § 20, odst. 8

Od základu daně si mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatného plnění (daru) ze základu daně,  pokud úhrnná hodnota
darů ve zdaňovacím období činí alespoň 2000 Kč. V součtu lze odečíst částku nejvýše do 10 % ze základu daně.

Pozn. Odpočet nemohou uplatnit veřejně prospěšní poplatníci.

 

Se všem dárci podepíšeme darovací smlouvu a vydáme Potvrzení o přijatých bezúplatných plněních (darech).