Vzdělávání

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. od svého vzniku pořádá semináře a workshopy pro osoby se zdravotním postižením, seniory, pečující osoby, studenty i veřejnost.

 

V současné době nabízíme následující vzdělávací aktivity:

 

1.      Semináře - Praktické použití kompenzačních pomůcek pro domácí péči a Novinky v oblasti kompenzačních a rehabilitačních pomůcek

-         Účastníci si mají možnost prakticky vyzkoušet kompenzační pomůcky, které máme v nabídce půjčoven

-         Vyzkoušet si novinky zapůjčené od odborných firem a servisů

-         Seminář nabízí všechna naše pracoviště a je určen pro osoby se zdravotním postižením, seniory, pečující osoby a studenty

 

2.      Kurzy práce na počítači

-         Výuka základů práce na počítači, internet, sociální sítě

-         Seminář nabízí pouze strakonické pracoviště a je určen pro osoby se zdravotním postižením a seniory

 

3.      Trénování paměti

-         Seminář nabízí pouze strakonické pracoviště a je určen pro osoby se zdravotním postižením a seniory

-         V případě získání dalších finančních prostředků, plánujeme rozšíření semináře i na další pracoviště

-         V roce 2017 a 2018 Trénování paměti pro zrakově postižené

 

4. Další semináře pořádané pro klienty na základě jejich zájmů a požadavků

Seminář ochrana spotřebitelů 
V úterý 6. září proběhla v Českých Budějovicích přednáška na téma nový občanský zákoník a formy nátlaku a manipulace na seniorech (např. předváděcí akce, podomní prodej) a jak se proti tomu bránit. Seminář uspořádalo Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. za spolupráce se Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z. s. Semináře se zúčastnili senioři a zdravotně postižení i sociální pracovnice Jihočeského centra. Českobudějovické Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z. s. poskytuje
nejen bezplatné odborné poradenství, ale nabízí svým klientům i právní služby a nově pořádá i cyklus tematických besed, reagujících na problémy, s nimiž si především senioři a zdravotně postižení neumějí sami poradit. Mezi okruhy besed patří spotřebitelské smlouvy, obchodní podmínky a zakázané obchodní praktiky, prodej po internetu a prodej mimo obvyklé prodejní prostory, reklamace zboží v
obchodě, služby elektronických komunikací a mnohé další.
Cílem těchto přednášek je zvýšit právní povědomí široké veřejnosti a především jejích zranitelných skupin formou předávání informací a zkušeností s řešením nejčastějších problémů z oblasti spotřebitelského práva a dalších občanskoprávních oblastí.
Tuto přednášku vedl pan Ing. Bureš s paní Mgr. Schűllerovou. Kromě nekalých obchodních praktik a forem nátlaku na seniorech bylo největším diskusním tématem reklamace zboží v obchodě, uplatnění a vyřizování reklamací. Účastníci se dozvěděli, jaké jsou povinnosti prodejce, jaké existují zákonné možnosti vyřízení reklamace, odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a jaké zboží vrátit
lze a jaké ne.
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z. s  má poradnu v České ulici č. p. 52 v Českých Budějovicích. Ohledně konzultace některého zvýše uvedeného problému je vhodné domluvit si dopředu schůzku. Kontakty na poradce jsou následující: Ing. Bureš - 607 920 869, 604 203 692 a Mgr. Schüllerová 605 015 690.