Doprava Strakonice

 

OSOBNÍ AUTOMOBIL DACIA DOKKER

Osobní automobil značky DACIA DOKKER bude využíván zejména pro potřeby Osobní asistence, pro rychlejší a efektivnější cestování asistentek k uživatelům služby. Jeho pořízení bylo z prostředků Nadace Agrofert, Nadace ČEZ , firmy Alva Strakonice a z veřejné sbírky - tedy Vás všech. DĚKUJEME

 

Pro koho: zdravotně postižení, senioři a jejich blízké a pečující

 

Možnost dopravy pro naše uživatele služeb (osobní asistence, půjčovny kompenzačních pomůcek).

Doprava uživatele k lékaři, nákup, pochůzky, výlet Dovoz kompenzačních pomůcek (postelí, vozíků, wc křesel apod.).

 

Kdy lze využít auto: Pracovní dny 7:30 - 17:00 hodin

Vždy po předchozí domluvě osobně v kanceláři nebo telefonicky 383 321 931, 724 707 312.

 

Službu je nutné objednat s předstihem a to nejméně 24 hodin před plánovaným termínem odjezdu.

 

Cena:

Minimální účtovaná částka bez čekací doby - 70 Kč

Sazba za 1 km - 10 Kč pro uživatele OA, 15 Kč pro veřejnost

Odvoz pomůcek - 15 Kč/km

Čekací doba za každou započatou čtvrthodinu

   40 Kč pro uživatele OA

50 Kč pro ostatní

 

Ceník auto 2021.pdf