Osobní asistence

Stavbařů 213, 386 01 Strakonice

telefon: 383 321 931

mobil vedoucí: 724 707 312

e-mail: strakonice@jczps.cz

Doba poskytování osobní asistence

Pondělí až pátek od 7:00 h do 20:00 h

Sobota a neděle od 15:00 h do 20:00 h

Státní a jiné svátky v době dle příslušného dne, na který připadne


Poslání

Posláním služby osobní asistence je pomáhat dospělým osobám se zdravotním postižením a seniorům ze Strakonic zvládnout s pomocí osobního asistenta činnosti, které nemohou vykonávat samostatně.

Individuálně poskytnout pomoc a podporu, která vychází z potřeb uživatelů (umožnit zůstat doma). Odborný personál pomáhá a podporuje rozvoj a samostatnost uživatelů v jejich domácím prostředí tak, aby mohli žít životem, který se blíží běžné úrovni a napomáhá k jejich integraci do společnosti.

Cíle

- setrvat v přirozeném domácím prostředí a zachovat si vlastní životní styl

- dosáhnout soběstačnosti uživatelů služby s ohledem na jejich možnosti a zdravotní stav


Doba poskytování osobní asistence

Pondělí až pátek od 7:00 h do 20:00 h

Sobota a neděle od 15:00 h do 20:00 h

Státní a jiné svátky v době dle příslušného dne, na který připadneCílová skupina: osoby od 19 let a výše

- osoby s tělesným postižením  

- osoby se zrakovým postižením

- osoby s chronickým onemocněním  

- osoby s kombinovaným postižením – mimo duálního postižení zraku a sluchu

- osoby s jiným zdravotním postižením  

- senioři

  

Poskytované činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

-          pomoc při podání jídla a pití

-          pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek

-          pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

-          pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

pomoc při osobní hygieně:

-          pomoc při úkonech osobní hygieny (mytí těla, vlasů, čištění zubů, nehtů apod.)

-          pomoc při použití WC

pomoc při zajištění stravy, pomoc při přípravě jídla a pití

pomoc při zajištění chodu domácnosti:

-          pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí

– výchovně, vzdělávací a aktivizační činnosti:

-          pomoc a podpora rodině v péči o dítě a pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

-          pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

– pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

-          pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

-          pomoc při vyřizování běžných záležitostí


Žádost pro uchazeče o OA.pdf

Vnitřní pravidla pro poskytování služeb osobní asistence 1.1.2019.pdf

Souhlas se zpracováním osobních údajů KONTAKTNÍ OSOBY 2018.pdf

Souhlas se zpracováním osobních údajů UŽIVATEL 2018.pdf

 

Úhrada za služby

Ceník OA od 1.1.2019.pdf