Veřejné sbírky

Na strakonickém pracovišti máme v současné době povoleny dvě veřejné sbírky.


První běží už od dubna 2004 a je určena na nákup kompenzačních pomůcek pro naši půjčovnu pomůcek.


Druhá sbírka bude realizována od října 2017 a je určena na nákup osobního automobilu pro osobní asistenci, přepravu kompenzačních pomůcek a dopravu osob se zdravotním postižením a seniorů. Část finančních prostředků na nákup automobilu jsme již získali přes nadaci Agrofertu a nyní potřebujeme další finanční prostředky, abychom mohli realizovat nákup automobilu.

Do budoucna počítáme i s úpravou automobilu pro převoz vozíčkářů.