Vyhrazená parkovací místa pro těžce zdravotně postižené

Žádost o vyhrazené parkovací místo na území města Prachatice je k dispozici zde:

 

žádost o vyhraz. par. místo 2021.pdf

 

 
Komise pro vyhrazená parkovací místa informuje
 

Mezi Městem Prachatice a Jihočeským centrem pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., pracoviště Prachatice je uzavřena dohoda o spolupráci při spravování vyhrazených parkovacích míst pro těžce zdravotně postižené občany.

 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. v Prachaticích zřídilo Komisi pro vyhrazená parkovací místa, která spravuje 55 vyhrazených parkovacích míst pro zdravotně postižené občany na území města Prachatice.

 

Komise je pětičlenná. Garantem komise je slečna Barbora Poštová, tel. 724 315 119.

 

Pokud by bylo potřebné projednat nějakou věc ohledně vyhrazeného parkovacího místa osobně, po telefonické domluvě je možné se sejít se slečnou Poštovou v Jihočeském centru pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., pracoviště Prachatice, SNP 559, Prachatice.

 

Místa jsou určena pro občany s těžkým tělesným postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. Místa se občanům vyhrazují v blízkosti jejich bydliště, ale po mnoho let se tak v mnoha částech města pro velký zájem občanů také nedařilo.

 

Pokud máte zájem o vyhrazené parkování, je důležité brát zřetel na to, že vyhrazené parkovací místo nelze zřídit na soukromých parkovištích, odstavných plochách, travnatých plochách nebo na zastávce pro autobus, všechny zde míněné možnosti se již v žádostech objevili a takovou žádost nelze nikdy kladně vyřídit.

 

Žádosti o vyhrazená parkovací místa si zájemci mohou vyzvednout v Jihočeském centru pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. v Prachaticích, SNP 559, Prachatice.

 

Komise žádost doporučí správnímu orgánu - odboru komunálních služeb a dopravy Městskému úřadu Prachatice a na základě rozhodnutí je místo zájemci přiděleno. Každý sám si hradí zřízení vyhrazeného parkovacího místa - označení místa.

 

Držitelé míst mají povinnost informovat o všech změnách, které v souvislosti s parkovacím místem proběhnou - např. nahlásit státní poznávací značku při koupi nového automobilu, přestěhování, neužívání místa a příbuzní nahlásit úmrtí uživatele místa atd. V měsíci dubnu každého roku mají držitelé vyhrazeného místa povinnost vyzvednout si povolení k parkování pro další období.

 

Uživatelé vyhrazených parkovacích míst pro těžce zdravotně postižené mají povinnost místo využívat celoročně, nevyužívání místa může být důvodem k odejmutí místa.

 

Pokyny pro uživatele vyhrazeného parkovacího místa pro osoby těžce zdravotně postižené v aktuální znění zde: