Poradna

Adresa: SNP 559, 383 01 Prachatice


Vedoucí služba a sociální pracovnice: Mgr. Hana Vlasáková, DiS., tel. 721 001 422

                                

Poradenské hodiny:    

Pondělí 7:30 - 11:00 a 12:00 - 17:00 hodin

Úterý    ZAVŘENO

Středa  7:30 - 11:00 a 12:00 - 17:00 hodin

Čtvrtek 7:30 - 11:30 hodin

Pátek    7:30 - 11:30 hodinJak se k nám dostanete

JCZPS o.p.s., pracoviště Prachatice sídlí v dobře přístupném, bezbariérovém objektu nedaleko centra města. Objekt je zároveň domem s pečovatelskou službou Na Sadech. Kancelář JCZPS o.p.s. se nachází v přízemí u hlavního vchodu, první dveře vlevo.


Přístup pěšky

Z vlakové i autobusového nádraží je nejlepší k nám jít přes Velké náměstí a pak se vydat směrem ke gymnáziu. U gymnázia se dáte doprava směrem k Flopu Raušer, dům s pečovatelskou službou či letní kino. Prostory JCZP o.p.s. se nacházejí ve druhém panelovém domě vpravo. Ve stejném domě je i obchod pro psy.


Přístup autem

Pokud pojede autem - Budete se držet směr centrum a pak odbočíte směrem ke gymnáziu. Možnost zaparkovat je přímo před budovou nebo před Flopem Raušer.

 

Poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory aktuálně poskytuje poradenství v následujících oblastech

1. Podpora uživatelů v obtížné životní, resp. sociální situaci

- informace, rada nebo podpora směřující k řešení nepříznivé sociální situace uživatele prostřednictvím vhodné sociální služby nebo dávky (dávky státní sociální podpory či pomoci v hmotné nouzi);  

- informace, rada nebo podpora členům rodiny pečujícím o závislou osobu;  

- poradenství při podávání žádosti o příspěvek na péči nebo dávky pro osoby se zdravotním postižením;

- podpora a doprovod při komunikaci s úřadem vedoucím řízení, resp. vyplácejícím příspěvek na péči nebo dávky pro osoby se zdravotním postižením.    


2. Ochrana práv uživatelů sociálních služeb 

- zprostředkování navazujících služeb a potřebných kontaktů;  

- poradenství při formulování potřeb a výběru vhodné sociální služby v regionu;  

- poradenství a doprovod při jednání s poskytovatelem sociální služby;  

- specifická podpora uživatelů při pochopení smyslu a textu smlouvy o poskytování sociální služby;  

- poradenství při řešení neshod a konfliktů mezi uživatelem a poskytovatelem služby;  

- poradenství ohledně výše plateb za sociální službu a platebních podmínek; 

- poradenství při uzavírání smlouvy o poskytování služby s fyzickou osobou - neregistrovaným poskytovatelem sociální služby;  

- možnosti využití dávek státní sociální podpory, hmotné nouze či dávek pro OZP.


3. Podpora v oblasti ochrany lidských práv a důstojnosti osob se zdravotním postižením 

- ochrana práv uživatelů;  

- informace v oblasti způsobilosti k právním úkonům, hmotně právní a procesně-právní aspekty;

- práva a povinnosti opatrovníka a postavení osoby zbavené /omezené/ způsobilosti k právním úkonům;  

- možnosti řešení případů diskriminace občanů se zdravotním postižením s využitím příslušné legislativy;  

- doporučení na instituce a organizace, které se podílejí na ochraně lidských práv občanů se zdravotním postižením;  

- informace o lidských právech a ochraně lidských práv včetně informací o platných mezinárodních dokumentech.


4. Podpora dalšího vzdělávání osob se zdravotním postižením a seniorů 

- předávání informací o možnostech vzdělávání občanů se zdravotním postižením v regionu;

- informace o možnostech celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením;

- informace o dalším vzdělávání pro seniory.


5.  Podpora nezávislého života a mobility osob se zdravotním postižením a seniorů

- poradenství při výběru vhodné rehabilitační nebo kompenzační pomůcky;

- poradenství při nákupu vhodné kompenzační pomůcky - v zájmu uživatele;

- zprostředkování kontaktu na půjčovnu kompenzačních pomůcek.


6. Ochrana práv spotřebitele se zdravotním postižením a seniorů

- pomoc při uplatňování reklamací u výrobků a produktů určených pro osoby se zdravotním postižením;

- prevence komerčního zneužívání osob se zdravotním postižením - podomní prodej, výjezdní prodejní akce, neinformované změny dodavatelů energií, telekomunikačních služeb nebo zdravotního a jiného pojištění;

- informace o rizikových nabídkách tzv. výhodných nákupů, služeb a úvěrů.


Poradna dále zjišťuje pomoc a doprovod:

- při sepsání žádosti nebo vyplnění tiskopisu při žádání o sociální dávky a příspěvky,

- při sepsání odvolání proti rozhodnutí nebo správní žaloby,

- při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby.

 

Informace pro uživatele.pdf


Dotazník pro uživatele OSP.pdf


Vnitřní pravidla pro poskytování OSP.pdf