Půjčovna

Adresa: Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Telefon: 384 361 723


Půjčování kompenzačních pomůcek probíhá individuálně na základě předchozí telefonické
nebo osobní domluvy.


Ceník půjčovného JH 2019.pdf


Cílem půjčovny je pomoc, co nejefektivněji vyřešit situaci klienta:


-  při úraze, kdy klient nemá nárok na získání vlastní kompenzační pomůcky je to zapůjčení na dobu nezbytně nutnou

-  při pooperačních stavech, jedná se o polohovací lůžka, mechanické vozíky a opěrná chodítka, zapůjčujeme pro rehabilitaci a udržení co největší míry samostatnosti klienta

-  při zhoršujícím se zdravotním stavu, ať už stářím nebo nemocí, kdy klient žádá o vlastní kompenzační pomůcku, zapůjčujeme na vyzkoušení a na překlenutí období získání nejlépe vyhovující  pomůcku 


Kompenzační pomůcky k zapůjčení:

 

-  elektrická polohovací lůžka, stolky k lůžku

-  mechanické vozíky

-  chodítka opěrná, kroková, rollátory

-  toaletní židle, nástavce na WC, 

-  sedáky do vany a sprchových koutů

-  francouzské hole, berle


Půjčování kompenzačních pomůcek probíhá bez nutnosti složení vratné zálohy.

Půjčovné je účtováno za jednotlivé dny.

Nevyčerpané půjčovné vracíme.