Půjčovna

 

Adresa: Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Telefon: 384 361 723

Pracovník půjčovny: Mgr. Tereza Fidlerová

 

Půjčování kompenzačních pomůcek probíhá individuálně na základě předchozí telefonické nebo osobní domluvy.
 

Ceník nájemného za pomůcky JH 2023.pdf

Ceník pomůcek JH 2023.pdf

 

Cílem půjčovny je pomoc, co nejefektivněji vyřešit situaci klienta:

 

-  při úraze, kdy klient nemá nárok na získání vlastní kompenzační pomůcky je to zapůjčení na dobu nezbytně nutnou

-  při pooperačních stavech, jedná se o polohovací lůžka, mechanické vozíky a opěrná chodítka, zapůjčujeme pro rehabilitaci a udržení co největší míry samostatnosti klienta

-  při zhoršujícím se zdravotním stavu, ať už stářím nebo nemocí, kdy klient žádá o vlastní kompenzační pomůcku, zapůjčujeme na vyzkoušení a na překlenutí období získání nejlépe vyhovující  pomůcku 

 

Kompenzační pomůcky k zapůjčení:

 

-  elektrická polohovací lůžka, stolky k lůžku

-  mechanické vozíky

-  chodítka opěrná, kroková, rollátory

-  toaletní židle, nástavce na WC, 

-  sedáky do vany a sprchových koutů

-  francouzské hole, berle

 

Půjčování kompenzačních pomůcek probíhá bez nutnosti složení vratné zálohy.

Půjčovné je účtováno za jednotlivé dny.

Nevyčerpané půjčovné vracíme.