Den otevřených dveří

31.10.2017 13:27

Den otevřených dveří 

Již tradičně se Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. zapojilo do Týdne sociálních služeb iniciovaného Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR. V pondělí 2. října 2017 uspořádalo JCZPS o. p. s. v Českých Budějovicích, v Českém Krumlově a ve Strakonicích Den otevřených dveří. V průběhu Dne otevřených dveří si návštěvníci mohli prohlédnout naše prostory a seznámit se s našimi službami, které centra pro své uživatele poskytují. 
V Českých Budějovicích se návštěvníci seznámili s fungováním poradny pro zdravotně postižené a seniory, prohlédli si nabídku kompenzačních pomůcek, které si mohou zapůjčit, a zúčastnili se i programu sociálně aktivizačních činností pro seniory a osoby se zdravotním postižením. V rámci něho měli možnost v  tvořivé dílně uplést košík z papírových ruliček. Přišli nejen senioři a osoby se zdravotním postižením, ale i jeden pes, o kterém jeho majitelka říká, že se za svého působení již napůl stal psem asistenčním.  
Poradna v Českém Krumlově uspořádala Den otevřených dveří na svém novém pracovišti, kam se v červenci letošního roku přestěhovala. Tento den měli stávající i budoucí uživatelé možnost navštívit nové prostory poradny, ale především seznámit se s činností centra. V prostorách poradny proběhla výstava kompenzačních pomůcek, které si uživatelé mohou zapůjčit, vyzkoušet nebo se jen přijít poradit s výběrem vhodné pomůcky před napsáním lékařem. Navíc si návštěvníci měli možnost prohlédnout pomůcky od firmy Panter s.r.o. Praha, se kterou centrum od jara letošního roku rozšířilo spolupráci. Touto spoluprácí chce posunout služby uživatelům co nejblíže. 
Ve Strakonicích se Den otevřených dveří konal v prostorách klubovny SZdP v ČR, Územního sdružení Strakonice v ul. Stavbařů 213. V průběhu dne si návštěvníci mohli prohlédnout fotovýstavu o činnosti centra, trénincích paměti či počítačových kurzech nebo si změřili tlak. Jako host byl pozvaný Pavel Raušer z Ortoservisu s pomůckami denní potřeby, podložkami, zvedákem. Vystřídala se zde řada návštěvníků z řad veřejnosti, klientů osobní asistence i kolegů z úřadu práce či městského úřadu. Dokonce se jedna z  uživatelek osobní asistence setkala se svou bývalou kolegyni z práce. 
Den otevřených dveří se na všech pracovištích centra prožil v duchu příjemné konverzace, vyprávění a získávání nových informací nejen o kompenzačních pomůckách. Všem moc děkujeme za návštěvu a určitě se těšíme opět za rok.