Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.

Jsme tu pro vás již 18 let - 18 let tradice a zkušeností.

 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. (dále jen JCZPS o.p.s.) je obecně prospěšnou společností, která poskytuje na sedmi pracovištích po celém Jihočeském kraji registrované sociální i doprovodné služby pro osoby se zdravotním postižením, seniory a jejich rodiny.

 

Pracoviště Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. se nacházejí  v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, Písku, Prachaticích, Strakonicích, Táboře a ve Vlachově Březí.

 

 

S přáním všeho dobrého

 

Mgr. Hanka Vlasáková, DiS.

  ředitelka JCZPS o.p.s.

 

Naše služby:

Poradny pro zdravotně postižené a seniory, osobní asistence ve Strakonicích,  půjčování a prodej kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, dobročinné obchůdky v Č. Budějovicích a Prachaticích, doprava osob se zdravotním postižením a seniorů ve Strakoních, služby pro osoby se sluchovým postižením, vzdělávací pro neformální pečovatele i veřejnost.

 

Odborné sociální poradenství poskytované v poradnách pro osoby se zdravotním postižením a seniory Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. finančně podporují:

                                                                                

Službu osobní asistence poskytovanou Jihočeským centrem pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. finančně podporují:

                                                                              

Odborné sociální poradenství poskytované v poradně pro osoby se zdravotním postižením, detašované pracoviště ve Vlachově Březí finančně podporují:

 

 

 

 

 

V souvislosti s zhoršující se epidemiologickou situací s rozšířením covidu platí povinnost nosit respirátor ve všech prostorách Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. a Jihočeského centra rovných příležitostí z. ú..

Nařízení platí pro všechny pracovníky, klienty, zákazníky a pro všechny naše prostory a služby (poradny, půjčovny, osobní asistenci a obchůdky).

Opět apeluji na zvýšenou hygienu a desinfekci rukou a dodržování bezpečné vzdálenosti 1,5- 2 metry.

Hanka Vlasáková, ředitelka JCZPS o.p.s. a JCRP z. ú. 

 

 


 

 

 

 

Prezentace půjčovny kompenzačních pomůcek

Spustit zde :

1drv.ms/p/s!Av94FwPi29j-hI8Vqq8Bzk4LKc59dQ

Untitled.mp4 (86798464)