Praktická sebeobrana pro osoby se zdravotním postižením a seniory

Praktická sebeobrana pro osoby se zdravotním postižením a seniory v roce 2019 šestkrát Přijďte se naučit, jak se nestát obětí! Tímto mottem na pozvánkách lákalo Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. k účasti na kurzech „Praktické sebeobrany pro osoby se zdravotním postižením a seniory“. Akce byla realizovaná v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, Podpora sociálně zdravotních aktivit. V rámci projektu se konalo 6 tříhodinových kurzů, po jednom v Českých Budějovicích, v Písku, v Prachaticích, ve Strakonicích a dva v Táboře. Pro účastníky byly kurzy díky finanční podpoře Jihočeského kraje zcela zdarma. Pod vedením zkušeného lektora sebeobrany Ing. Martina Hermanna měli účastníci možnost získat teoretické znalosti možností sebeobrany a na vlastní kůži si i vyzkoušet, jak postupovat při napadení a nečekaném konfliktu. Každý z kurzů byl rozdělen na dvě části. V první teoretické části lektor nejprve představil prostředky, které může každý úspěšně použít na svou obranu. Mezi nimi se nacházely nejen prostředky k tomu určené, jako sprejové svítilny, obušky či střelné zbraně, ale i věci denní potřeby, které má každý u sebe, jako jsou klíče, mobilní telefony, deštník či propiska. Vysvětlil, jak se chovat v případě napadení, obtěžování či krádeží. Druhá část byla věnována praktickému vyzkoušení hmatů, chvatů a úderů, které lze při sebeobraně použít. Z řad účastníků si lektor vybíral dobrovolníky jako asistenty, se kterými předváděl správný postup při chvatech. Všichni měli možnost si vyzkoušet obranu při napadení zepředu, z boku i zezadu, při škrcení i při tahání za vlasy. Poslední půl hodiny bylo vždy věnováno ještě úderům a kopům do lapů. Celkem kurzy navštívilo 95 osob. Z toho se sebeobrany zúčastnilo v Českých Budějovicích 39 osob, v Písku 7, v Prachaticích 12, ve Strakonicích 14 a v Táboře na prvním kurzu 9 a na druhém 14 účastníků. Všichni účastníci kurzy pozitivně hodnotili a rádi by v budoucnu v této činnosti pokračovali. Zpracovala: Dita Orálková, DiS.

V rámci projektu chceme uspořádat sérii 6 workshopů Praktické sebeobrany pro osoby se zdravotním postižením a seniory na území Jihočeského kraje. Workshopy chceme uskutečnit, protože obtěžování a útoků na seniory a osoby se zdravotním postižením přibývá, a i když mají k dispozici prostředky nasvou obranu, neumí je použít. Navíc tyto cílové skupiny jsou často obětí zlodějů a napadení, protože svým nezodpovědným chováním pachatele lákají. Při sebeobraně se účastníci nejprve seznámí s tím, jak se vyhýbat rizikovým situacím, a dozvědí se o prostředcích, které mohou použít v případě napadení na svou obranu. Budou jim představeny nejen speciální sebeobranné prostředky. Pak si budou moci na sobě navzájem vyzkoušet sebeobranné hmaty a chvaty, které lze pro obranu využívat v běžném životě.

 

Přehled termínů:

Pondělí 20.5. od 15.00 do 18.00 hodin - Tábor, Nemonice Tábor, budova ředitelství, zasedací místnost  - 1. patro, kontaktní osoba Michaela Spálenková, tel. 702 284 480

 

Pondělí 27.5. od 15.00 do 18.00 hodin - Prachatice, SNP 559, kontaktní osoba Hana Vlasáková, tel. 721 001 422

 

Pondělí 3.6. od 15.00 do 18.00 hodin - Strakonice, Stavbařů 213, kontaktní osoba Jana Horvátová, tel. 724 707 312

 

Pondělí 10.6. od 15.00 do 18.00 hodin - Písek,  Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466, Písek, kontaktní osoba Tereza Marková, tel. 722 922 397

 

Pondělí 24.6. od 15.00 do 18.00 - Tábor, Nemonice Tábor, budova ředitelství, zasedací místnost  - 1. patro, kontaktní osoba Michaela Spálenková, tel. 702 284 480

 

Pondělí 15.7. od 15.00 do 18.00 - Č. Budějovice,Jihočeská vědecká knihova, Lidická 1, Č. Budějovice,  kontaktní osoba PaedDr. František Batysta, tel. 386 353 940

 

Projekt je realizován za finanční podpory Jihočeského kraje.