VIII. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb

13.10.2016 10:46

VIII. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb
 
Již po osmé vyhlásila Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR první říjnový týden jako Týden sociálních služeb České republiky, během kterého probíhaly dny otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb a mnoho dalších doprovodných akcí a aktivit. Závěr tohoto týdne pak jako každý rok patřil Výročnímu kongresu, který se konal v Táboře v hotelu Palcát a následně v Centru Univerzita Tábor.
Také všechny sociální pracovnice z Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. se účastnily tohoto Výročního kongresu, stejně jako několika minulých ročníků. Letošní VIII. ročník se konal ve dnech 6. a 7. října 2016 a věnoval se především kvalitě sociálních služeb v ČR.  
Dopolední část prvního dne kongresu patřila tradičně přivítání všech téměř 600 účastníků prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Ing. Jiřím Horeckým, Ph.D., MBA a jeho spolukomentátorkou Mgr. Bc. Andreou Tajanovskou, DiS., lektorkou Institutu vzdělávání APSS ČR. Ti  postupně přivítali a „vyzpovídali“ řadu hostů a odborníků, např. Ing. Jiřího Fišera –  starostu města Tábor, Mgr. Ivanu Stráskou –  1. náměstkyni hejtmana Jihočeského kraje, Mgr. Davida Pospíšila – ředitele odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení MPSV ČR, Bc. Miloslava Čermáka – náměstka hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Danielu Luskovou, MPA – ředitelku Domova U Biřičky Hradec Králové, PhDr. Jiřinu Šiklovou, CSc. – socioložku a publicistku a také Mgr. Annu Šabatovou, Ph.D. – veřejnou ochránkyni práv.
APSS ČR si letos pro všechny přítomné připravila novinku v podobě kongresové aplikace, ve které mohli účastníci najít aktualizovaný program a informace o přednášejících, kterým také mohli prostřednictvím této aplikace pokládat otázky.  
Po přestávce následovaly odborné přednášky s těmito tématy:
prof. Ph.Dr. Martin Potůček, CSc., MSc.– Starobní důchod – opora ve stáří? Dr. habil. Petr Robejšek – Ohrožuje imigrační krize Evropu a její hodnoty? doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. – Co chybí sociálním službám v ČR aneb Sociální služby v číslech.
 
Kongres pak pokračoval společenským galavečerem v kongresovém sále hotelu Palcát, během kterého byly předány certifikáty Značky kvality v sociálních službách, které převzala např. pečovatelská služba ve Dvoře Králové nad Labem nebo Domov pro seniory v Bechyni. Dále prezident APSS ČR pokřtil knihu Sociální služby I. – Užitečné informace pro manažery a udělil Cenu APSS ČR za přínos sociálním službám panu prof. JUDr. Igoru Tomešovi, CSc. Tato cena se uděluje významným osobnostem, které přispěly k rozvoji sociálních služeb a sociální práce v ČR, mezi které pan profesor bezesporu patří.
Páteční program kongresu byl rozdělen do odborných sekcí, a to ekonomicko – provozní sekce, zdravotní sekce, sociální sekce, terénní sekce, sekce nízkoprahových zařízení a azylových domů a workshop Značka kvality v sociálních službách. V každé sekci vystoupila řada odborníků se svými příspěvky, které měli všechny přítomné informovat a  poučit o změnách a novinkách v sociální a zdravotní oblasti.