Týden sociálních služeb v ČR

02.11.2015 13:24

Jako již tradičně proběhl v říjnu Týden sociálních služeb v ČR. Od 5. do 10. října měli všichni zájemci a uživatelé možnost zúčastnit se bohatého programu, který pro ně poskytovatelé sociálních služeb po celé České republice připravili. Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. samozřejmě nebylo výjimkou. Ve všech našich pobočkách jsme v tomto týdnu uspořádali Den otevřených dveří a v průběhu celého týdne jsme se zapojovali do různých akcí.

Pracoviště v Českých Budějovicích navštívil ředitel sekretariátu Svazu neslyšících a nedoslýchavých v Praze, pan Paur. Zájemci z řad sluchově postižených měli možnost nechat si seřídit sluchadla. V tvořivých dílnách si mohli návštěvníci vyrobit dekorativní sošku kočičky, jako vzpomínku na tento den. Jako již tradičně měli možnost vyzkoušet si kompenzační pomůcky.

V Českém Krumlově si návštěvníci v Den otevřených dveří vyzkoušeli kompenzační pomůcky.

I v Jindřichově Hradci si u malého občerstvení návštěvníci rovněž vyzkoušeli si kompenzační pomůcky. Odpoledne proběhla přednáška společnosti Tichý svět. Přítomní se seznámili s činností této společnosti, s možnostmi zaměstnání neslyšících osob, prakticky si mohli vyzkoušet komunikaci znakovým jazykem i komunikaci přes Tichou linku, což je online spojení neslyšící osoby s tlumočníkem pro bezbariérovou komunikaci s třetí stranou. Tuto zajímavou tečku za Dnem otevřených dveří zprostředkovaly paní Mgr. Gabriela Kocmichová a soudní tlumočnice do českého jazyka paní Eva Janoutová.

Pracoviště Písek si svůj Den otevřených dveří obohatilo o besedu s paní Jaroslavou Kolářovou, předsedkyní SONS v Písku, na téma Život se zrakovým handicapem. I zde se návštěvníci seznámili s činností a službami, které mohou v případě potřeby využít, a vyzkoušeli si kompenzační pomůcky.

Pracoviště Prachatice uspořádalo ve spolupráci s Městem Prachatice konferenci Zdraví, to nás přece baví. Na konferenci vystoupili zástupci prachatické nemocnice, kanceláře ombudsmana pro zdraví a mnozí další. Byli jsme i u slavnostního otevření SeniorPointu v Prachaticích. V Den otevřených dveří měli návštěvníci možnost již tradičně vyzkoušet si kompenzační pomůcky a navštívit náš Dobročinný obchůdek.

Ve Strakonicích si mohli návštěvníci prohlédnout fotovýstavu o činnosti pobočky. Jako speciálního hosta si pracovnice pozvaly Spektru, v. d. n. s ukázkou pomůcek pro nevidomé a slabozraké. Strakonice přivítaly jako první novou lupu Traveller HD. Den otevřených dveří byl věnován dopoledne hlavně studentům SŠ ve Volyni oboru sociální činnost a odpoledne veřejnosti a členům SONS.

Pracoviště Tábor zorganizovalo v rámci Dne otevřených dveří odbornou přednášku Mgr. Marcely Kryski z firmy DMA Praha pro veřejnost na téma Kompenzační a rehabilitační pomůcky. Účastníci se informovali o možnostech získání kompenzačních a rehabilitačních pomůcek prostřednictvím zdravotní pojišťovny, viděli některé pomůcky, které mají pomoci lidem při oblékání (navlékač ponožek), osobní hygieně, stravování, v domácnosti nebo pomůcky pomáhající při přesunu méně pohyblivých či nepohyblivých osob. Mgr. Kryski také ukázala praktické rady, jak nejlépe přesunovat nemocné lidi na vozíku, na lůžku apod. a přitom nezpůsobit zranění sobě ani přesunované osobě. Účastníci byli velice spokojeni především s těmito praktickými radami a s možností osobně si tyto způsoby vyzkoušet.

Všem přednášejícím děkujeme za spolupráci a zúčastněným za věnovaný volný čas naší společnosti. Těšíme se na další setkání při dalších našich akcích.