Tisková zpráva projektu Klub ORTO v České Budějovicích

12.09.2019 14:45

 

V rámci projektu byl v dubnu 2019 otevřen v Českých Budějovicích v prostorách Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory, Klub ORTO pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Setkání účastníků probíhaly vždy v úterý a v pátek. Celkem proběhlo 93 celodenních aktivit, pro více jak 400 účastníků. Aktivity připravoval a vedl koordinátor Klubu ORTO, kvalifikovaný pracovník v sociálních službách, lektor cvičení pro seniory, NW a certifikovaný lektor ICT PaedDr. František Batysta. Program v Klubu ORTO byly zaměřen především na vzdělávací, pohybové a další volnočasové aktivity i individuální základní poradenství. Náplň jednotlivých celodenních aktivit byla zohledněna vzhledem k individuálním potřebám a zdravotním možnostem účastníků. Celodenní program pro účastníky byl uspořádán tak, aby se nenásilně prostřednictvím smysluplně tráveného volného času udržovali ve fyzické a duševní kondici, abychom co nejlépe nebo úplně eliminovali stav, kdy potřebují celodenní pomoc druhé osoby. Účastníky Klubu ORTO jsme propojovali s dalšími sociálními skupinami a seniorskými spolky zejména prostřednictvím pohybových aktivit a kulturních akcí, aby přicházeli do kontaktu s lidmi se stejným zájmem. Tím jsme otevřeli prostor pro nové sociální kontakty, abychom zabránili sociální izolaci účastníků po skončení projektu. V rámci tvořivých dílen si účastníci vytvořili osobní Hodnotovou kostku a seznámili se s novou technikou malování akrylovými barvami „Acrylic pour painting“. Akrylový Pouring je zajímavá metoda, kde pomocí Pouring média a akrylových barev se tvoří abstrakce na plátně. Jednoduše lze říct, že prolínáním barev vznikají zajímavé abstraktní obrazce, které zvládne každý. Byly realizovány celkem 4 celodenní výlety. Prohlídka, měst Třeboň, Netolice, Prachatice a výlet na tvrz Žumberk. Trénování paměti a společenské hry pro tréning paměti byly zařazeny do téměř všech setkání. Dokonce se dílčím způsobem trénování paměti realizovalo i při celodenních výletech, kdy účastníci si vybavovali informace o navštíveném místě předané koordinátorem před výletem. Rovněž pohybové aktivity byly zařazovány do programu, jak nejvíce to bylo možné. Pokud bylo příznivé počasí, realizovali jsme v první polovině projektu chůzi NW a Pétanque. Navázali jsme kontakt s vedením Centra sociálních služeb Staroměstská s panem ředitelem Mgr. Tetourem, který byl tak laskav a umožnil nám v určené době v pátek hrát pétanque na hřišti v DS Staroměstská. V úterý jsme pravidelně hráli pétanque na hřišti v Roudenské ulici u Malého jezu, kam chodí i další hráči seniorských spolků a klubů. Cíleně jsme tak účastníkům poskytli možnost zapojení i do dalších aktivit jiných seniorských organizací. Pro některé účastníky bylo házení petagovou koulí na vzdálenost 6 a více metrů obtížné. Proto jsme zakoupili finské kuželky zvané „Mölkky“. Koordinátor Klubu ORTO uspořádal 18. 6. 2019 v Prachaticích Pétanque turnaj o pohár starosty města Prachatic. Turnaje se zúčastnilo celkem 7 družstev z měst Tábor, Strakonice, Prachatice a Č. Budějovice. Dále se klienti Klubu ORTO zúčastnili 6. ročníku Sportovních her seniorů v Č. Budějovicích a Memoriálu Jaroslava Jaroše v Pétanque v Českých Budějovicích. Projekt bude k 30.9.2019 ukončen a Jihočeské centrum hledá další možnosti financování obdobného projektu i v dalším období.

 Zpracoval PaedDr. František Batysta, koordinátor projektu Klub ORTO