Sociální podniky

22.01.2020 15:48

Pod hlavičkou Jihočeských center nejdete dva sociální podniky, které se hlásí k principům sociálního podnikání a realizují je v praxi.


Prvním sociálním podnikem je Prachatických dobročinných obchůdek, který založilo Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.


Co děláme?

Zboží v Prachatickém dobročinném obchůdku pochází výhradně z darů. Jedna skupina lidí nám daruje, co již nepotřebuje,jiná skupina lidí si to koupí a nám tak přispějí na provoz sociální poradny a nákup kompenzačních pomůcek.


Proč je náš podnik sociální?

Obchůdek využívá místních zdrojů - materiální, technické i lidské. Účelem provozování kromě zisku je i společenská prospěšnost - využívání pro někoho již nepotřebných věcí a environmentální rozměr fungování provozu. Ceny příznivé pro každého občana.


https://ceske-socialni-podnikani.cz/adresar-socialnich-podniku/2538-jihoceske-centrum-pro-zdravotne-postizene-a-seniory-o-p-s2Druhým sociálním podnikem, který založilo Jihočeské centrum rovných přiležitostí z. ú. je Půjčovna kompenzačních pomůcek v Prachaticích.


Co děláme?

Půjčovny kompen. pomůcek se nacházejí ve 3 městech (Písek, Prachatice a Strakonice). V půjčovnách si občané mohou zapůjčit kompen. pomůcky (vozíky, postele, chodítka, schodolezy atd.) při krátkodobém zdrav. postižení nebo omezení, když čekají na předepsání vlastní pomůcky nebo ji mají v opravě.


Proč je náš podnik sociální?

Hlásíme se k principům soc. pod. Půjčování pomůcek přispívá ke zlepšení kvality života osob se zdrav. pos a seniorů. Usnadňuje péči o obě cílové skupiny rodině i pečovatelům. Umožňuje integraci zdrav. pos i seniorů do společenského života.


Informace o ověřených sociálních podníkách, mezi nimiž jsou i ty dva naše, nejdete na stránkách českého sociálního podnikání:https://ceske-socialni-podnikani.cz/adresar-socialnich-podniku/2642-jihoceske-centrum-rovnych-prilezitosti-z-u