Seminář na téma ochrany spotřebitelů

14.09.2016 13:31

 
V úterý 6. září proběhla v Českých Budějovicích přednáška na téma nový občanský zákoník a formy nátlaku a manipulace na seniorech (např. předváděcí akce, podomní prodej) a jak se proti tomu bránit. Seminář uspořádalo Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. za spolupráce se Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z. s. Semináře se zúčastnili senioři a zdravotně postižení i sociální pracovnice Jihočeského centra.
Českobudějovické Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z. s. poskytuje nejen bezplatné odborné poradenství, ale nabízí svým klientům i právní služby a nově pořádá i cyklus tematických besed, reagujících na problémy, s nimiž si především senioři a zdravotně postižení neumějí sami poradit. Mezi okruhy besed patří spotřebitelské smlouvy, obchodní podmínky a zakázané obchodní praktiky, prodej po internetu a prodej mimo obvyklé prodejní prostory, reklamace zboží v obchodě, služby elektronických komunikací a mnohé další.
Cílem těchto přednášek je zvýšit právní povědomí široké veřejnosti a především jejích zranitelných skupin formou předávání informací a zkušeností s řešením nejčastějších problémů z oblasti spotřebitelského práva a dalších občanskoprávních oblastí.
Tuto přednášku vedl pan Ing. Bureš s paní Mgr. Schűllerovou. Kromě nekalých obchodních praktik a forem nátlaku na seniorech bylo největším diskusním tématem reklamace zboží v obchodě, uplatnění a vyřizování reklamací. Účastníci se dozvěděli, jaké jsou povinnosti prodejce, jaké existují zákonné možnosti vyřízení reklamace, odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a jaké zboží vrátit lze a jaké ne.
Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z. s  má poradnu v České ulici č. p. 52 v Českých Budějovicích. Ohledně konzultace některého zvýše uvedeného problému je vhodné domluvit si dopředu schůzku. Kontakty na poradce jsou následující: Ing. Bureš – 607 920 869, 604 203 692 a

Mgr. Schüllerová 605 015 690.