Seminář na Střední zdravotnické škole v Písku – kompenzační pomůcky a jejich používání

02.06.2016 13:16

Seminář na Střední zdravotnické škole v Písku – kompenzační pomůcky a jejich používání

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s., pracoviště Písek uspořádalo dne  1. 6. 2016  ve spolupráci s firmou DMA Praha a Mgr. Marcelou Kryski seminář na Střední zdravotnické škole v Písku pro studenty druhého ročníku. Cílem semináře bylo seznámit budoucí zdravotníky s činností naší organizace a prakticky jim ukázat, jaké jsou kompenzační pomůcky, se kterými se budou nejčastěji setkávat a umožnit jim vyzkoušet si je.
V úvodu se studenti dozvěděli informace o Jihočeském centru, které je zaměřeno na poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory, zjistili, jaké služby centrum poskytuje a kam mohou své případné budoucí pacienty odkázat, pokud budou tuto pomoc potřebovat.
Následně paní Mgr. Marcela Kryski seznámila studenty se  základními informacemi o kompenzačních pomůckách, včetně toho, jak je možné pomůcky získat, kolik peněz které pomůcky stojí, kdo je může předepsat a jaký je celý postup. V praktické části pak paní Kryski předvedla, jak se tyto pomůcky používají, a studenti si je mohli sami vyzkoušet. Po počátečním ostychu se nakonec na vozíku projeli téměř všichni. Následovaly ukázky pomůcek pro polohování pacientů, přesuny z lůžka na vozík a bezpečnou manipulaci s pacientem. Aktivně se zapojovali studenti i paní učitelky. Seminář byl zakončen ukázkou drobnějších předmětů pro sebeobsluhu, o kterých mnozí studenti předtím ani netušili, že vůbec jsou vůbec na trhu a někteří lidé je potřebují.
Jsme rádi, že se seminář studentům i vyučujícím líbil. Studenti se seznámili s novými pomůckami, které usnadňují každodenní život nejen zdravotně postiženým ale i těm, kdo o ně pečují, a vyučující odborných předmětů projevili zájem o další seminář ještě na podzim letošního roku.  
Zpracovala: Ladislava Škvorová, DiS., vedoucí JCZPS o. p. s., pracoviště Písek