Sběrné místo nepeněžitých sbírek děkuje dárcům i dobrovolníkům

16.06.2016 17:31

Před půl rokem Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Prachatice zřídilo Sběrné místo nepeněžitých sbírek v prostorách půjčovny kompenzačních pomůcek. Soustřeďuje zde sběr humanitárních a charitativních materiálních sbírek. Projekt sběrného místa zaštítil několik již fungujících sbírek. Koordinátorem všech sbírek se stala dlouholetá dobrovolnice Marie Bednárová.
Mezi aktuálně vyhlášené sbírky patří sběr víček pro slečnu se zdravotním postižením, sběr bačkůrků, čepiček a rukaviček pro nedonošená miminka do nemocnic, sběr nepotřebných kompenzačních pomůcek pro půjčovny i fyzické osoby, sběr pletených čtverců, návleků na ruce, čepic a pletených hraček pro děti do Jižní Afriky, sběr knih pro knihovny v různých nestátních institucích např. v nemocnici či sociálním zařízení, sběr látek a vln pro aktivizační činnosti seniorů a osob se zdravotním postižením, sběr bavlněných látek, povlečení, prostěradel, ručníků a jiných savých materiálů pro prachatický útulek pro psy, sběr zvonečků a pohledů pro děti se zdravotním postižením, sběr použitých poštovných známek a sběr igelitových tašek a sáčků pro Prachatický dobročinný obchůdek.
Nejdéle trvající a nejvíce využívanou sbírkou je sbírka víček nejen z PET lahví, ale i kovových víček od piva pro slečnu Martinku Hodboďovou ze Čkyně. S touto rodinou spolupracujeme již čtvrtým rokem.
Jsme otevřeni i dalším případným sbírkám. S návrhy sbírek můžete kontaktovat přímo koordinátorku sbírek na adrese Zlatá stezka 133.
V letošním roce sběrné místo využilo více než sto dárců, všem našim dárcům bychom chtěli poděkovat, jmenovitě pí Bártové, pí Bendové, pí Benešové, pí Cinádrové, pí Hlávkové, p. Hrůzovi, pí Košatkové, pí Majerové, p. Prokešovi, rodině Předotů z Budkova, p. Sekáčovi, pí Šáriské, pí Špirochové, pí Vojtové a p. Vostřezovi, kteří jsou dlouholetými dárci, za přispění do našich sbírek. Mnoho jmen dárců ani neznáme. Běžně se stává, že dary pro sběrné místo nacházíme za dveřmi poradny na Sadech, půjčovny či obchůdku na Zlaté stezce.
Poděkování za pomoc při sběru věcí, pletení čtverců a při třídění a evidenci darů patří i dalším dobrovolníků.
Projekt sběrného místa v roce 2016 funguje i díky finanční podpoře z grantu města Prachatice. Městu Prachatice také děkuji za finanční i morální podporu.  
Zpracovala: Dita Orálková, DiS. dobrovolnice Sběrného místa