REGENERACE SIL SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ 2

13.09.2016 11:01

Pro velký úspěch minulých workshopů, které se konaly v dubnu 2016, jsme si v pátek 9. září 2016 zopakovaly regeneraci sil sociálních pracovníků v Prachaticích. Akce se opět konala pod vedením zkušené lektorky, psychoterapeutky, reflexní terapeutky a supervizorky Mgr. Květy Kadlecové. Finančně nás tentokrát podpořilo město Prachatice, které nám na tuto akci poskytlo finanční prostředky z grantu.
Kromě sociálních pracovnic Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., Jihočeského centra rovných příležitostí z. ú. se regenerace zúčastnila také paní Hanka Rabenhauptová z Městského úřadu v Prachaticích a také paní Pavla Kolínová z Domova Matky Vojtěchy.
Zahájení workshopu proběhlo v Informačním centru pro mládež v Prachaticích, kde jsme se všechny přivítaly a seznámily. Poté jsme pomocí barev uvolnily všechny čakry a rozproudily energii v těle. A protože nám tentokrát přálo i počasí, více času jsme strávily v přírodě u řeky Blanice, kde jsme pracovaly se živly a přírodou. Naslouchaly jsme zvukům přírody, šumění řeky, užívaly doteků slunečních paprsků a vnímaly barvy. Také jsme se vykoupaly v řece (ty méně odvážné smočily jen nohy).
Byl to opět velice příjemně strávený den ve společnosti dobrých lidí, výborné lektorky a milých kolegyň, během kterého jsme si všechny zacvičily, protáhly svaly, uvolnily mysl i duši a nabraly nové síly do další práce.  
Velice děkujeme všem, kdo se podílel na přípravě a realizaci této výjimečné akce!!    
Sociální pracovnice JCZPS o.p.s., JCRP z. ú a Hanka Vlasáková