PREZENTACE POMŮCEK PRO SLABOZRAKÉ A NEVIDOMÉ

21.10.2015 13:02

Říjnové dny jsou jako stvořené pro vernisáže, výstavy, informační akce a další aktivity. Dny jsou kratší, prosluněná nálada se začíná vytrácet, ale radost z nových poznatků dokáže často na letní náladu navázat. Jindřichohradecké pracoviště Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. pořádá každoročně v tomto podzimním období několik akcí, které jsou určeny nejen seniorům a osobám se zdravotním postižením.

Navázali jsme na dobrou spolupráci z let předchozích a spolu s Tyflokabinet o. p. s. České Budějovice, ÚP ČR – kontaktního pracoviště Jindřichův Hradec, Spektrou v. d. Praha a očními lékaři jsme umožnili slabozrakým a nevidomým vyzkoušet si pomůcky zmírňující jejich handicap přímo v Jindřichově Hradci.

Akce proběhla 12. října a speciální pomůcky si mohli prohlédnout a vyzkoušet i občané z řad široké veřejnosti a získat tak povědomost o službách i pomůckách pro výše uvedené osoby. Zástupci Tyflokabinetu o. p. s. a Spektry v. d. přivezli elektronické a kamerové lupy, čtečky, telefony vhodné pro nevidomé a slabozraké, brailskou tiskárnu, speciální klávesnice pro slabozraké a osoby se sníženou jemnou motorikou, speciální programy pro ovládání počítače hlasem – pro nevidomé, očima pro osoby s omezenou pohyblivostí a komunikátory. Byla tím vytvořena široká škála pomůcek nejen pro zrakově postižené, ale i pro postižení tělesná a kombinovaná.

Prezentace speciálních pomůcek byla velmi kladně hodnocena zástupci obou předvádějících organizací i zúčastněními, mezi kterými jsme přivítali i studenty SZŠ Jindřichův Hradec. Děkujeme UP ČR – kontaktnímu pracovišti Jindřichův Hradec, zástupcům Tyflokabinetu o. p. s. České Budějovice a Spektry v. d. za podporu a pomoc s organizováním a pořádáním této akce, děkujeme těm, kteří se přišli seznámit s touto problematikou.