Praktické použití kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a pomůcek pro sebeobsluhu- seminář

16.02.2016 09:28

Dne 11. února 2016 se v Táboře konal odborný seminář, který se věnoval kompenzačním a rehabilitačním pomůckám a pomůckám pro sebeobsluhu. Tento seminář společně organizovali Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, op.s., pracoviště Tábor, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých a Poradenské centrum při Svazu neslyšících a nedoslýchavých.  Seminář byl určen pro členy těchto organizací i pro širokou veřejnost.  
Přednášející Mgr. Marcela Kryski z firmy DMA Praha s sebou přivezla mnoho pomůcek na ukázku i na vyzkoušení (např. měkčený nástavec na wc, čtyřkolové chodítko, sedačku na vanu, pomůcky pro usnadnění stravování, hygieny či oblékání, podavač aj.) a účastníkům poskytla zajímavé a důležité informace o tom, jak nejsnadněji a nejlevněji mohou všechny pomůcky získat.
Všichni účastníci semináře byli velice překvapeni, jak jednoduché je získat nástavec na wc, sedačku na vanu nebo měkčené francouzské hole přes zdravotní pojišťovnu. Stačí jen požádat svého praktického lékaře, který vypíše poukaz a na základě toho si pak člověk vyzvedne potřebnou pomůcku ve zdravotnických potřebách.
O něco složitější je získat chodítko či mechanický vozík. Získání těchto pomůcek schvaluje revizní lékař dané zdravotní pojišťovny na základě svého posouzení, zda daný člověk opravdu pomůcku potřebuje nebo zda by mu nestačila levnější náhrada.
Všichni přítomní byli velice rádi, že si mohli pomůcky osahat a osobně vyzkoušet a že dostali potřebné rady, jak kompenzační či rehabilitační pomůcku získat.