PRAKTICKÉ POUŽITÍ KOMPENZAČNÍCH A REHABILITAČNÍCH POMŮCEK A POMŮCEK PRO SEBEOBSLUHU - seminář

03.02.2016 11:29