Odborné sociální poradenství

28.01.2016 10:49

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. jako poskytovatel odborného sociálního poradenství  
 Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. (dále jen JCZPS o.p.s.) je obecně prospěšnou společností, která poskytuje na sedmi pracovištích po celém Jihočeském kraji registrované sociální i doprovodné služby pro osoby se zdravotním postižením, seniory a jejich rodiny. Pracoviště Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. se nacházejí v bývalých okresních městech a to v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, Písku, Prachaticích, Strakonicích a Táboře. Co se týká námi poskytovaného odborného sociálního poradenství, tak je specifické zejména svým zaměřením na vzájemně provázané dvě cílové skupiny uživatelů – občany se zdravotním postižením a seniory. Tyto uživatele doplňují jejich rodinní příslušníci. Uživatele provázíme po celou dobu řešení jeho problému, podporujeme jeho samostatnost a zajišťujeme pomoc v situaci, kterou není sám schopen zvládnout. Samozřejmostí je bezbariérové prostředí. Poradenství poskytujeme ambulantní i terénní formou, podle potřeb uživatelů. Odborné sociální poradenství se netýká jen dávek pro osoby se zdravotním postižením a příspěvku na péči. Uživatelům jsme schopni poradit či efektivně pomoci i v oblasti invalidních důchodů, kompenzačních pomůcek, v oblasti sociálních dávek, vzdělávání, v oblasti odstraňování bariér i v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením.  V roce 2015 se na naše pracoviště obracelo nejvíce uživatelů s dotazy a prosbami pomoc v souvislosti s výměnou průkazů osob se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P). Všichni držitelé těchto průkazů byli příslušnými Úřady práce kontaktováni a k výměně vyzváni, původní průkazy přestaly po 1. lednu 2016 platit. Ti, kteří se k výměně nedostavili včas, tak musí požádat o nový průkaz úplně znovu, nelze jej už prodloužit a v tuto chvíli de facto žádný průkaz osoby se zdravotním postižením nemají. V tomto roce se zatím nejvíce uživatelů obrátilo na naše pracovníky s prosbou o pomoc se zažádáním o příspěvek na mobilitu. O tento příspěvek je nutno požádat do konce ledna, jinak už příspěvek za měsíc leden nebude uživateli přiznán a vyplacen. Jednou z uživatelek, které využívají naše služby, je i paní Helena. Na naši sociální pracovnici se poprvé obrátila v roce 2014 s prosbou o pomoc při sepsání námitky, která se týkala odebrání invalidního důchodu. Paní Helena pracovala v té době ve výrobním družstvu invalidů a bála se hlavně ztráty zaměstnání, pokud již nebude invalidní. Se sepsáním jsme paní Heleně pomohli a na dalším jednání posudkové komise byla paní Heleně přiznána invalidita I. stupně. O pár měsíců se na nás obrátila znovu. Pečuje o maminku, která se vlivem
úrazu stala téměř imobilní. Potřebovali poradit s výběrem vhodné kompenzační pomůcky. Paní Helena se dostavila i s maminkou, která si v naší poradně vyzkoušela chůzi s různými typy chodítek, vybrala si pro sebe to nejvhodnější, které jí dcera později nechala předepsat od lékaře. Na dobu, než dostala chodítko vlastní, si u nás potřebné chodítko zapůjčila. Později, v roce 2015, se zdravotní stav maminky i nadále zhoršoval, bylo tedy vhodné požádat o zvýšení příspěvku na péči a o předepsání polohovacího lůžka. Opět si od nás na potřebnou dobu půjčila polohovací lůžko, aby zajistila komfort pro svoji maminku i pro sebe. Zvýšení příspěvku na péči mamince bylo zamítnuto, posudek lékaře ale neodpovídal aktuálnímu stavu maminky. Proto jsme společně sepsali odvolání, které bylo úspěšné a maminka paní Heleny nyní pobírá příspěvek na péči ve III. stupni. Odměnou nám byl dobrý pocit ze smysluplné práce a zejména spokojená uživatelka, která mohla díky naší pomoci zůstat v domácím prostředí.  
Za JCZPS o.p.s. Ladislava Škvorová, DiS., vedoucí pracoviště Písek