Odborné sociální poradenství pro osoby se sluchovým postižením

13.01.2016 16:23
Odborné sociální poradenství pro osoby se sluchovým postižením v Jihočeském centru pro zdravotně postižené a seniory o.p.s, pracoviště České Budějovice
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., pracoviště České Budějovice poskytuje celou řadu sociálních služeb. Velmi využívanou službou je odborné sociální poradenství. Českobudějovické pracoviště je jediné z pracovišť v jihočeském kraji, které svoje služby poskytuje osobám se sluchovým postižením. 
Poradenství probíhá jak v ambulantní, tak i terénní formě. V rámci terénní služby sociální pracovnice navštěvuje uživatele přímo v jejich domácnostech či zařízeních, např. v domovech pro seniory. 
Mezi nejčastější dotazy v rámci odborného sociálního poradenství patří oblast příspěvku na péči, oblast kompenzačních pomůcek (výběr vhodných kompenzačních pomůcek, příspěvky na pomůcky, informace o získávání kompenzačních pomůcek, poradenství při nákupu kompenzačních pomůcek aj.), dávky státní sociální podpory, dávky hmotné nouze a dávky pro osoby se zdravotním postižením. Nejen pro osoby se sluchovým postižením, ale i pro zájemce z řad odborné či laické veřejnosti jsou v JCZPS o.p.s. České Budějovice pořádány kurzy znakového jazyka pod vedením zkušené lektorky. 
Práce sociální pracovnice, která má bohaté zkušenosti také s drobnými opravami a servisem sluchadel si naši uživatelé velmi váží. Kromě ušních lékařů je totiž velmi málo odborníků, kteří jsou schopni sluchadlo seřídit tak, aby byl člověk se sluchovým postižením spokojen. Naše zařízení také spolupracuje se Svazem neslyšících a nedoslýchavých v Praze a ve spolupráci s nimi organizuje pravidelné servisní dny. 
Kromě poradenství ohledně používání a udržování naslouchadel (výměna vodicích hadiček, praní ušních tvarovek v ultrazvukové pračce, čistění), nabízíme jako doplňkové služby také prodej baterií a příslušenství k naslouchadlům (univerzální tvarovky, čistící kartáčky, štětečky a jehly, tablety na čištění a vysoušení, náhradní filtry aj.).  V případě potřeby je možné také naslouchadlo zapůjčit, stejně jako indukční smyčku k lepšímu přenosu zvuku do naslouchadla. 
Převážnou většinu osob se sluchovým postižením tvoří senioři. Seniory, kteří dosud žijí ve své domácnosti, navštěvuje sociální pracovnice individuálně dle dohody. Do domovů pro seniory dochází sociální pracovnice obvykle 1-2x do měsíce. 
Jak v domácnostech uživatelů, tak i v domovech pro seniory, panuje vždy velmi přátelská atmosféra. Zejména v domovech pro seniory se na návštěvu odborníka z JCZPS o.p.s. všichni těší. Zájemci o tuto službu se vždy sejdou v hojném poštu.  V domovech pro seniory jde o
jistou společenskou událost, možnost k popovídání si co je nového, co se změnilo a jak se komu daří.  Sociální pracovnice velmi ráda vzpomíná na úsměvné příhody, kdy na její otázku „Co bych pro Vás mohla udělat?“ je odpověď: „Nic panenko, já nic nepotřebuju a sluchátko nenosím, jen ráda poslouchám, jak povídáte a přinášíte sem k nám dobrou náladu“. 
Odborné sociální poradenství obzvláště se seniory se sluchovým postižením je časově poměrně náročná činnost. Tito lidé se často cítí osamělí, a proto by odborné poradenství mělo zahrnovat nejen předání odborných rad a praktických informací, ale i obyčejný rozhovor založený na důvěře a pochopení.