Letní počítačová škola podruhé..

29.09.2015 16:28

Letní počítačová škola podruhé

 

Počítačové kurzy pro seniory a osoby se zdravotním postižením probíhaly od června do srpna 2015  ve Strakonicích a v Písku. Ve Strakonicích  jsme tradičně  využívali prostory naší počítačové učebny, popř. klubovny SZDP v ČR, ÚS Strakonice,  a v Písku pak učebnu   Centra Martin o.p.s.

Počítačové kurzy  měly desetihodinovou  dotaci, rozdělenou do tří   dopoledních  vyučovacích bloků. Všechny kurzy lektoroval  téměř desetiletou spoluprací prověřený  a našimi  uchazeči výborně hodnocený pan Lukáš Štětka.

Celkem  jsem měli v letošním roce 31 absolventů. Nejstarším účastníkem byla 84-letá  studentka z Písku.

V tomto rozsahu mohly být počítačové kurzy  realizovány zejména díky  významné pomoci  Krajského úřadu Jihočeského kraje, který je podpořil  prostřednictvím svého GP Podpora služeb nedefinovaných v  zákoně č. 108/2006 Sb. částkou 50.000,-Kč.