Kongres poskytovatelů sociálních služeb, Tábor 8. a 9. října 2015

26.10.2015 16:11

V rámci Týdne sociálních služeb ČR, který se v letošním roce konal od 5. října do 11. října 2015, se v Táboře dne 8. a 9. října uskutečnil 7. ročník Kongresu poskytovatelů sociálních služeb. Tohoto kongresu se účastnilo téměř 600 poskytovatelů sociálních služeb z celé České republiky. Pořadatelem kongresu byla jako každý rok Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR v čele s panem ředitelem Ing. Jiřím Horeckým.
Kongres byl zahájen rozhovory s významnými hosty v čele se starostou města Tábor Ing. Jiřím Fišerem, náměstkyní hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Ivanou Stránskou, ředitelem odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení MPSV ČR Mgr. Davidem Pospíšilem či s ombudsmankou Mgr. Annou Šabatovou, Ph.D. a dalšími. V odpoledních hodinách pak odborníci odpřednášeli tři zajímavé přednášky ze života seniorů v naší společnosti.
Večer se účastníci pobavili na společenském galavečeru v Kongresovém sále hotelu Palcát, během kterého bylo předáno několik významných ocenění, zazpíval Láďa Kerndl a zahrála táborská kapela Big Papa. Také byla pokřtěna nová kniha Karolíny Friedlové Bazální stimulace pro pečující, terapeuty, logopedy a speciální pedagogy.
Druhý den bylo na programu několik odborných přednášek, které byly rozděleny do třech sekcí – ekonomicko-provozní sekce, sociální sekce a zdravotní sekce. V Centru Univerzita také probíhaly workshopy s různými tématy, tedy nabídka velmi pestrá a lákavá. Snad si každý účastník vybral přednášku na téma, které ho nejvíce zaujalo a díky které získá důležité znalosti, zkušenosti a rady pro další práci v sociální oblasti.