Konference Sociální služby v ČR a EU

31.05.2016 08:40
Konference Sociální služby v ČR a EU  
Ve dnech 24. a 25. května 2016 se v Českých Budějovicích v Clarion Congress Hotelu konala dvoudenní mezinárodní konference zaměřená na sociální služby v Evropě a České republice, které se zúčastnili i pracovnice českobudějovického, prachatického a táborského pracoviště Jihočeského centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Konferenci pořádala Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a společnost Ledax, o. p. s., která zajišťuje různé typy sociálních i zdravotních služeb pro seniory a zdravotně postižené. Záštitu nad konferencí převzala 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská a primátor Českých Budějovic Ing. Jiří Svoboda.  
První den byly představeny sociální služby v Itálii, Finsku, Slovinsku a Slovensku. Italský systém sociální péče popsal ředitel domova s pečovatelskou službou. Finský sociální systém a systém poskytování sociálních služeb představil prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Finska, který se zaměřil především na velké změny, které se v této evropské zemi v blízké budoucnosti chystají. Slovinský sociální systém představil 1. místopředseda slovinské vlády a ministr pro veřejnou správu, který popsal sociální služby spíše z politického pohledu. O Slovenském sociálním systému přítomné seznámila poradkyně místopředsedkyně Narodnej rady Slovenskej republiky, která popsala sociální služby dle zákona o sociálních službách a doplnil ji profesor Vysoké školy zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě, který vysvětlil, jak na Slovensku funguje sociální politika a sociální práce a jaké změny v sociální oblasti nastaly v posledních letech. Na závěr prvního dne konference byla ještě přednesena stručná historie sociálních služeb v ČR od roku 1918 a byly představeny změny v oblasti poskytování sociálních služeb související se změnami politických režimů během posledního tisíciletí v České republice.
Úplným závěrem prvního dne byl podpis Memoranda sociálních partnerů ke kolektivní smlouvě vyššího stupně, které podepsal prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA a předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče v ČR Bc. Dagmar Žitníková.
Druhý den bylo na programu představení sociálních služeb v Rakousku. K tomuto tématu vystoupili tři přednášející, kdy nejprve základní informace uvedla Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D. ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, následovaly informace o pobytových službách v Rakousku, které přednesl prezident asociace pobytových zařízení sociálních služeb a na závěr vystoupil provozní ředitel společnosti SeneCura Rakousko, což je největší zřizovatel pobytových zařízení sociálních služeb v Rakousku.  
Poslední přednáška druhého dne i celé konference byla zaměřena na sociální systém v Irsku, který představil ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí ČR, což bylo velice zajímavé, protože irský sociální systém je zcela odlišný od českého systému. Všechny zahraniční přednášky byly tlumočeny z anglického a německého jazyka do jazyka českého.  
Celá konference byla velice zajímavá a poučná pro všechny zúčastněné, mezi nimiž byli zaměstnanci zdravotnických zařízení a pobytových služeb, poskytovatelé sociálních služeb, členové asociací poskytovatelů sociálních služeb z ČR i EU i zástupci měst a obcí, kteří se dozvěděli, jak sociální služby a celý systém funguje i v jiných evropských státech.  
Zpracovala: Ing. Bc. Michaela Spálenková, DiS.