Jedna z pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

23.09.2019 18:01