doporučení vlády pro seniory starší 70 osob

17.03.2020 14:21


Vláda doporučuje


osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání
nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za
účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.