Den zdraví v Prachaticích - kompenzační pomůcky a jejich používání

12.04.2016 14:23

Den zdraví v Prachaticích  - kompenzační pomůcky a jejich používání

V Prachaticích dne 7. dubna 2016 odpoledne uspořádalo Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. besedu při příležitosti světového dne zdraví s Mgr. Marcelou Kryski z firmy DMA na téma Kompenzační pomůcky a jejich používání. Beseda se konala v prostorách Komunitního centra a přišlo si ji vyslechnout 17 účastníků, mezi nimiž nechyběly pracovnice městského úřadu, členové Svazu postižených civilizačními chorobami a sami lidé se zdravotním postižením nebo starající se o postiženého člena rodiny. K dispozici bylo občerstvení a všichni dostali malý dárek. Paní Mgr. Marcela Kryski všechny nejprve seznámila s postupem při získání vlastní kompenzační pomůcky, její předepsání od lékaře a nárok na její uhrazení od zdravotních pojišťoven. Předestřela nám úskalí získání více kompenzačních pomůcek najednou, nejlepší postupy k jejich získání v těchto situacích a možnosti jejich výměn a oprav. Někteří posluchači měli se získáváním vlastní pomůcky své zkušenosti nebo o ni teprve budou žádat a tak se na toto téma strhla živá diskuse. Účastníci si následně mohli prohlédnout a vyzkoušet na vlastní kůži širokou škálu pomůcek např. pomůcky k chůzi, do koupelny a pro sebeobsluhu jako jsou pomůcky pro stravování, přípravu jídla, hygienu, oblékání, ale i doplňky pro domácnost, které posluchače nejvíce zaujaly.  Jsme rádi, že mnoho přítomných odcházelo s novými nápady, jak si zjednodušit a vylepšit složitou životní situaci, a tímto bychom rovněž chtěli Mgr. Kryski poděkovat za vedení celé besedy.  
Zpracovala. Dita Orálková, DiS., sociální pracovnice pro pracoviště Prachatice