DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

21.10.2015 12:49

Základní a zároveň velmi důležitou prezentací našich služeb i doplňkových činností je každoroční Den otevřených dveří. Jindřichohradecké pracoviště Jihočeského centra pro zdravotně postižené o. p. s. stejně jako ostatní pracoviště této společnosti pořádají tuto akci v týdnu sociálních služeb, kterým je první týden v měsíci říjnu.

 

Letošní rok nebyl výjimkou. 6. října v 9:00 hodin se otevřela možnost seznámit se s poskytovanými službami a navazujícími činnostmi našeho pracoviště, vyzkoušet si kompenzační pomůcky, získat potřebné informace a na chvilku se zastavit nebo vybočit s každodenního rytmu u šálku kávy nebo čaje nad výročními zprávami a propagačním materiálem Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Zájemců nebylo málo. Podpořit naši činnost svou přítomností přišlo 34 osob. Velký zájem byl o vyzkoušení manipulace s polohovacím lůžkem, mechanickým vozíkem a dalšími kompenzačními pomůckami.

 

Odpolední přednáška společnosti Tichý svět byla poněkud méně navštívená, ale o to větší diskusi na závěr vyvolala. Přítomní se seznámili s činností této společnosti, s možnostmi zaměstnání neslyšících osob, prakticky si mohli vyzkoušet komunikaci znakovým jazykem i komunikaci přes Tichou linku, což je online spojení neslyšící osoby s tlumočníkem pro bezbariérovou komunikaci s třetí stranou. Tuto zajímavou tečku za Dnem otevřených dveří zprostředkovaly paní Mgr. Gabriela Kocmichová a soudní tlumočnice do českého jazyka paní Eva Janoutová. Oběma přednášejícím děkujeme za spolupráci a všem zúčastněným za věnovaný volný čas naší společnosti.