Půjčovna

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Adresa: Od 1.9.2022 sídlíme na adrese tř. Kpt. Jaroše 3106, Tábor
Tel. 702 281 480

Půjčování kompenzačních pomůcek probíhá individuálně na základě předchozí telefonické nebo osobní domluvy.

 

Ceník nájemného za pomůcky TA 2023.pdf

Cílem půjčovny je pomoc, co nejefektivněji vyřešit situaci klienta:

 

-  při úraze, kdy klient nemá nárok na získání vlastní kompenzační pomůcky je to zapůjčení na dobu nezbytně nutnou

-  při pooperačních stavech, jedná se o polohovací lůžka, mechanické vozíky a opěrná chodítka, zapůjčujeme pro rehabilitaci a udržení co největší míry samostatnosti klienta

-  při zhoršujícím se zdravotním stavu, ať už stářím nebo nemocí, kdy klient žádá o vlastní kompenzační pomůcku, zapůjčujeme na vyzkoušení a na překlenutí období získání nejlépe vyhovující  pomůcku 

 

Kompenzační pomůcky k zapůjčení:

 

-  elektrická polohovací lůžka, stolky k lůžku

-  antidekubitní matrace s kompresorem, antidekubitní sedáky

-  schodolezy

-  mechanické vozíky

-  chodítka opěrná, kroková, rollátory

-  toaletní židle, nástavce na WC, 

-  sedáky do vany a sprchových koutů

-  francouzské hole, berle

 

 

Půjčování kompenzačních pomůcek probíhá bez nutnosti složení vratné zálohy.

Půjčovné je účtováno za jednotlivé dny.

Nevyčerpané půjčovné vracíme.

 

Za zapůjčení pomůcky se hradí půjčovné za každý započatý den.

Odvoz pomůcky si uživatel zajišťuje sám a na své náklady.

 

 

Další informace k půjčování pomůcek

 

V půjčovně kompenzačních pomůcek je možné si zapůjčit nejrůznější pomůcky pro osoby se zdravotním postižením či seniory. Je možné si půjčit mechanické vozíky, polohovací postele s matrací, různé druhy chodítek, nástavce na wc, sedačky do vany, sprchovací a toaletní křesla či antidekubitní podložky a polštáře, které zabrání vzniku proleženin.

V poslední době jsme rozšířili sortiment půjčovny kompenzačních pomůcek a pořídili nové, které si u nás mohou uživatelé nejen zapůjčit, ale třeba jen vyzkoušet a získat o nich potřebné informace.

Kompenzační pomůcky je možné po předchozí domluvě zarezervovat. Dále je možné dobu zapůjčení pomůcky prodloužit na další nezbytnou dobu, případně pomůcku předčasně vrátit.

Za zapůjčení kompenzační pomůcky se hradí půjčovné za každý započatý den, cena se odvíjí od cen v místě a čase obvyklých.