Poradna

Poradna pro zdravotně postižené a seniory

Kontakt:

adresa: Nádražní 2129, 397 01 Písek

 

telefon: 382 212 343

 

e-mail: pisek@jczps.cz

Personální zajištění

vedoucí a sociální pracovnice: Jaroslava Houzimová, DiS., mobil: 722 922 397

administrativní pracovnice: Bc. Hana Malinovská

 

Hodiny pro veřejnost poradny

Pondělí:  7:00 - 11:30    12:30 - 16:00 hodin

Úterý:     ZAVŘENO

Středa:   7:00 - 11:30    12:30- 16:00 hodin

Čvrtek    7:30 - 11:30    12:30- 14:00 hodin     

Pátek:     7:00 - 11:30 hodin

 

Cílové skupiny

Odborné sociální poradenství poskytujeme občanům se zdravotním postižením a seniorům, v nepříznivé sociální situaci. Doprovodnou cílovou skupinou jsou rodinní příslušníci, neformální pečovatelé a další osoby, které o osoby se zdravotním postižením a seniory pečují. Naší cílovou skupinou jsou osoby od 19 let.

 

Poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory aktuálně poskytuje poradenství v následujících oblastech

1. Podpora uživatelů v obtížné životní, resp. sociální situaci

- informace, rada nebo podpora směřující k řešení nepříznivé sociální situace uživatele prostřednictvím vhodné sociální služby nebo dávky (dávky státní sociální podpory či pomoci v hmotné nouzi);  

- informace, rada nebo podpora členům rodiny pečujícím o závislou osobu, poradenství pro neformální pečovatele;  

- poradenství při podávání žádosti o příspěvek na péči nebo dávky pro osoby se zdravotním postižením;

- podpora a doprovod při komunikaci s úřadem vedoucím řízení, resp. vyplácejícím příspěvek na péči nebo dávky pro osoby se zdravotním postižením.    

 

2. Ochrana práv uživatelů sociálních služeb 

- zprostředkování navazujících služeb a potřebných kontaktů;  

- poradenství při formulování potřeb a výběru vhodné sociální služby v regionu;  

- poradenství a doprovod při jednání s poskytovatelem sociální služby;  

- specifická podpora uživatelů při pochopení smyslu a textu smlouvy o poskytování sociální služby;  

- poradenství při řešení neshod a konfliktů mezi uživatelem a poskytovatelem služby;  

- poradenství ohledně výše plateb za sociální službu a platebních podmínek; 

- poradenství při uzavírání smlouvy o poskytování služby s fyzickou osobou - neregistrovaným poskytovatelem sociální služby;  

- možnosti využití dávek státní sociální podpory, hmotné nouze či dávek pro OZP.

 

3. Podpora v oblasti ochrany lidských práv a důstojnosti osob se zdravotním postižením 

- ochrana práv uživatelů;  

- informace v oblasti způsobilosti k právním úkonům, hmotně právní a procesně-právní aspekty;

- práva a povinnosti opatrovníka a postavení osoby omezené k právním úkonům;  

- možnosti řešení případů diskriminace občanů se zdravotním postižením s využitím příslušné legislativy;  

- doporučení na instituce a organizace, které se podílejí na ochraně lidských práv občanů se zdravotním postižením;  

- informace o lidských právech a ochraně lidských práv včetně informací o platných mezinárodních dokumentech.

 

4. Podpora dalšího vzdělávání osob se zdravotním postižením a seniorů 

- předávání informací o možnostech vzdělávání občanů se zdravotním postižením v regionu;

- informace o možnostech celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a seniory;

- informace o dalším vzdělávání pro seniory.

 

5.  Podpora nezávislého života a mobility osob se zdravotním postižením a seniorů

- poradenství při výběru vhodné rehabilitační nebo kompenzační pomůcky;

- poradenství při nákupu vhodné kompenzační pomůcky - v zájmu uživatele;

- zprostředkování kontaktů na půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.

 

6. Ochrana práv spotřebitele se zdravotním postižením a seniorů

- pomoc při uplatňování reklamací u výrobků a produktů určených pro osoby se zdravotním postižením;

- prevence komerčního zneužívání osob se zdravotním postižením - podomní prodej, výjezdní prodejní akce, neinformované změny dodavatelů energií, telekomunikačních služeb nebo zdravotního a jiného pojištění;

- informace o rizikových nabídkách tzv. výhodných nákupů, služeb a úvěrů.

 

Úhrada za služby 

Služba je poskytována uživatelům bezplatně.

Informace pro zájemce a uživatele poradny

info leták pro zájemce OSP 1.9.2021.pdf

Pravidla pro zachování anonymity 1.9.2021.pdf

Vnitřní pravidla pro poskytování OSP 1.9.2021.pdf

poučení o GDPR 1.9.2021.pdf

Souhlas se zpracováním GDPR OSP 1.9.2021.pdf

Smlouva o poskytování odborného sociálního poradenství.pdf

Stížnosti - informace pro uživatele od 1.9.2021.pdf

Hodnotící dotazník pro uživatele OSP 1.9.2021.pdf

Etický kodex pracovníků JCZPS o.p.s. k 1.9.2021.pdf

 

Odborné sociální poradenství poskytované v poradně pro osoby se zdravotním postižením a seniory Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., pracoviště Písek finančně podporují:

 

                                          

                                                             město Písek