Půjčovna

Adresa: Za Tiskárnou 588, 381 01 Český Krumlov

Telefon: 602 177 402, 380 711 764

Půjčování pomůcek probíhá na základě předchozí telefonické domluvy.

 


 

 

Ceník nájemného za pomůcky ČK 2023.pdf

Ceník pomůcek pro sluchově postižené ČK 2023.pdf

 

Cílem půjčovny je pomoc, co nejefektivněji vyřešit situaci klienta:

 

-  při úraze, kdy klient nemá nárok na získání vlastní kompenzační pomůcky je to zapůjčení na dobu nezbytně nutnou

-  při pooperačních stavech, jedná se o polohovací lůžka, mechanické vozíky a opěrná chodítka, zapůjčujeme pro rehabilitaci a udržení co největší míry samostatnosti klienta

-  při zhoršujícím se zdravotním stavu, ať už stářím nebo nemocí, kdy klient žádá o vlastní kompenzační pomůcku, zapůjčujeme na vyzkoušení a na překlenutí období získání nejlépe vyhovující  pomůcku 

 

Kompenzační pomůcky k zapůjčení:

 

-  elektrická polohovací lůžka, stolky k lůžku

-  antidekubitní matrace s kompresorem, antidekubitní sedáky

-  mechanické vozíky

-  chodítka opěrná, kroková, rollátory

-  toaletní židle, nástavce na WC, 

-  sedáky do vany a sprchových koutů

-  francouzské hole, berle

 

 

Půjčování kompenzačních pomůcek probíhá bez nutnosti složení vratné zálohy.

Půjčovné je účtováno za jednotlivé dny. Nevyčerpané půjčovné vracíme.

Naše centrum nezajišťuje dopravu.

Ceny půjčovného jsou symbolické a hradí se za každý započatý den.

 

                 

 


 

Kde nás najdete?

Objekt se nachází nad autobusovým nádražím, naproti nemocnici Český Krumlov a je viditelný nápisem sídla České spořitelny. Do poradny je možné přijít po schodech přímo nad autobusovým nádražím nebo je možné budovu obejít po chodníku kolem hlavní silnice (Nemocniční) cca 20 m, vyjít schodištěm na pravé straně a vrátit se rovnoběžně s hlavní silnicí zpět k budově.

Poradna se nachází v přízemí budovy, z druhé strany než je Česká spořitelna. Přístup do budovy a celá budova je bezbariérová. Od hlavního vchodu se do poradny přijde chodbou, která se stáčí dvakrát vlevo, je mírně nakloněná a je osazená zábradlím. Vedle poradny se nachází toalety kam je bezbariérový vstup. Uživatel na invalidním vozíku může použít wc v provozovně masáží.

Na dveřích poradny jsou vyznačené hodiny pro veřejnost a kontakty na sociální pracovnici. Na boční straně u vstupu do budovy je nainstalována informační cedule poradny JCZPS, Kolem budovy je možné zaparkovat jen omezeně, jedno místo pro ZP je k dispozici u vchodu do České spořitelny.