Kontakt

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.,

pracoviště Český Krumlov

Kontakt:

adresa: Za Tiskárnou 588, Český Krumlov

telefon: 380 711 764

e-mail: ceskykrumlov@jczps.cz


Personální zajištění

vedoucí a sociální pracovnice: Jana Ihnatoliová, DiS., mobil: 602 177 402


Poskytované služby:

- odborné sociální poradenství (poradna pro osoby se zdravotním postižením, seniory a jejich rodinné příslušníky)

- půjčovna kompenzačních pomůcek

- prodej baterií a dalších drobných kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené 

- vydávání euroklíčů - zdarma