Sociálně aktivizační služby

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou služby, jejichž cílem je zlepšení adaptability a komunikačních schopností klientů, získání vzdělání či doplnění kvalifikace, zlepšení sebeobsluhy a celkové samostatnosti, nácvik prostorové orientace a chování v běžných situacích. Dalším cílem je udržení aktivní a smysluplné náplně života. Cílovými skupinami této služby jsou: osoby se zdravotním postižením zejména se sluchovým postižením a senioři.

 

V současné době poskytujeme pro osoby se zdravotním postižením a seniory

 následující skupinové aktivity:

Kurz znakové řeči

Arteterapii

Kurzy odezírání

Kroužek ručních prací

Tvořivé dílny

Cvičení na židlích

Sluchový trénink v terénu