Sociálně aktivizační služby

vedoucí služby: Bc. Martina Němcová

sociální pracovnice: Bc. Jana Elezi, tel. 702 281 482

telefon: 386 353 940

email: sascb@jczps.czHodiny pro veřejnost - ambulantní forma:


                                                      Středa:    7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00 hodin                       

                                                      Čtvrtek:   7:30 - 12:00, 12:30 - 14:00 hodin          


Doba poskytování terénní činnosti:


                                                           Úterý: 8.00 - 12.00, 12:30 - 16:30 hodin


Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou služby, jejichž cílem je zlepšení adaptability a komunikačních schopností klientů, získání vzdělání či doplnění kvalifikace, zlepšení sebeobsluhy a celkové samostatnosti, nácvik prostorové orientace a chování v běžných situacích. Dalším cílem je udržení aktivní a smysluplné náplně života. Cílovými skupinami této služby jsou: osoby se zdravotním postižením zejména se sluchovým postižením a senioři.

 

V současné době poskytujeme pro osoby se zdravotním postižením a seniory

 následující skupinové aktivity:


Arteterapii

Kurzy odezírání

Sluchový trénink v terénu