Poradenství pro osoby se sluchovým postižením

Pro osoby se sluchovým postižením nabízíme následující oblasti poradenství:

-         informace o dávkách a příspěvcích,

-         informace o kompenzačních pomůckách pro tuto cílovou skupinu a ukázky jejich použití, možnost jejich vyzkoušení,

-         informace o sociálně aktivizačních aktivitách, které přispívají ke zkvalitnění života občanů se sluchovým postižením

         (kurzy odezírání, kurzy znakového jazyka, sluchový trénink v terénu),

-         poradenství ohledně používání a udržování naslouchadel (výměna vodicích hadiček, praní ušních tvarovek v ultrazvukové pračce, čistění) -

          NEPROVÁDÍME OPRAVY NASLOUCHADEL POUZE JEJICH ÚDRŽBU,

-         informace o autorizovaných servisech a firmách na opravu naslouchadel,

-         informace o lékařích v oboru ušní, ORL a foniatrie.

 

Další služby:

-         prodej baterií a dalšího příslušenství k naslouchadlům

-         zapůjčení naslouchadel, pokud uživatel své vlastní má poškozené a čeká na jeho opravu nebo předepsání.