Trénování paměti pro nedoslýchavé

Jihočeské centrum rovNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Z. Ú. pořádá v rámci projektu "Trénování paměti pro nedoslýchavé" kurz Trénování paměti pro seniory a smyslově postižené.


Kurzem provede zkušená lektorka Mgr. Hana Holubová. Každé z pěti setkání se věnuje určitému tématu. Obsahují koncentrační cvičení, cvičení na krátkodobou paměť, na vybavování z dlouhodobé paměti, nácvik osvojování paměťových technik a senzomotorická cvičení.


Máme připravené kurzy Trénování paměti pro nedoslýchavé, na který máme domluvenou kvalifikovanou lektorku. V kurzu počítáme s účastí 5-8 osob a a časová dotace kurzu je plánována na 10 hodin (5 setkání). Chceme tyto kurzy připravit na 2 místech - Prachatice a Strakonice.