Trénování paměti pro nedoslýchavé

 

V měsících květen a červen 2019 proběhlo další vzdělávání pro osoby se zdravotním postižením na dvou našich pracovištích a to Trénování paměti pro nedoslýchavé. Na závěrečné lekci, které se zúčastnila i ředitelka organiza účastníci vyjádřili přání v pokračování i budoucnosti.

 

Fotografie z kurzů Trénování paměti pro nedoslýchavé v Prachaticích

 

 Fotografie z kurzů Trénování paměti pro nedoslýchavé ve Strakonicích

 

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. pořádá v rámci projektu "Trénování paměti pro nedoslýchavé" kurz Trénování paměti pro seniory a smyslově postižené.

 

Kurzem provede zkušená lektorka Mgr. Hana Holubová. Každé z pěti setkání se věnuje určitému tématu. Obsahují koncentrační cvičení, cvičení na krátkodobou paměť, na vybavování z dlouhodobé paměti, nácvik osvojování paměťových technik a senzomotorická cvičení.

 

Máme připravené kurzy Trénování paměti pro nedoslýchavé, na který máme domluvenou kvalifikovanou lektorku. V kurzu počítáme s účastí 5-8 osob a a časová dotace kurzu je plánována na 10 hodin (5 setkání). Chceme tyto kurzy připravit na 2 místech - Prachatice a Strakonice.