Učením ke zdraví

Projekt je zaměřen na zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením a seniorů prostřednictvím vzdělávacích programů. Cílem je větší informovanost o problémech, které dané cílové skupiny zatěžují, a aktivizace seniorů a zdravotně postižených. Uspořádáme sérii workshopů pro seniory a zdravotně postižené zaměřené na používání kompenzačních pomůcek v domácím prostředí, sebeobranu a reminiscenci  ve 3 městech Jihočeského kraje, v Písku, Vl. Březí a ve Strakonicích. Zde získají povědomí o nové legislativě, naučí se bránit a chránit své zdraví i sebe nejen v nebezpečných situacích, ale i ve svém domácím prostředí. Workshopy proběhnou díky finanční podpoře Jihočeského kraje z dotačního programu Podpora sociálně zdravotních aktivit.