Graffiti jam v Prachaticích

 

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. společně s Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež NZDM Céčko a NZDM COOLna, které zřizuje Portus Prachatice, o.p.s., uspořádali za podpory Města Prachatice dne 5. 6. 2015 od 15 do 18 hodin akci Graffity JAM.

Akce Graffiti JAM díky příznivému počasí proběhla v areálu Parkán v Prachaticích. Široká veřejnost si mohla vychutnat hudbu místní skupiny SPS Jižní strana - rapovali: Jeffrey, Splav, Bagič, na "mixáky" hráli DJ Bambus a DJ P-Hell, s živou ukázkou tvorby zkušeného sprejera Nerxe, který velmi obětavě zaujal místo svého nemocného kolegy. V průběhu celé akce měli děti i dospělí možnost si vyzkoušet nejen pod odborným vedením mixovat hudbu a rapovat, ale i se spreji vytvořit svá vlastní originální díla. Děti rovněž namalovaly novou paletovou sedačku, která bude umístěna do prostor klubu NZDM. Pro nejmenší děti byl  k dispozici koutek s vodovkami a dalšími výtvarnými potřebami. Pro malé i větší umělce bylo k dispozici malé občerstvení.

Ředitelka centra Mgr. Hana Vlasáková, DiS. vysvětlila ojedinělou formu spolupráce slovy: "Další aktivitou Jihočeského centra rovných příležitostí z. ú. je snaha navázat užší spolupráci s cílovou skupinou mladých dospívajících, jež mohou být v kontaktu právě s NZDM."
Následně akci shrnula její koordinátorka Bc. Erika Švehlová: "Graffity JAM byla akce pro veřejnost nová a zajímavá. Množství dětí, dospívajících, ale i dospělých zavítalo v páteční odpoledne za kulturním a uměleckým zážitkem. Dospělí se stávali dětmi a tvořili spreji svá první díla, někteří si zkusili mixovat hudbu a rapovat."

Zásluhu na hladký průběh akce mělo nemalé množství pracovníků a dobrovolníků z obou organizací. Touto cestou děkujeme za skvělou práci všem zúčastněným a truhlářství Postl za přípravu palet, které byly použity k výrobě sedaček do nízkoprahových zařízení.