Školení 1. pomoci - 25. 2. 2014

V rámci školení BOZP a ve spolupráci s ČČK Prachatice byly vyškoleny všechny vedoucí našich pracovišť Základům první pomoci, včetně praktických ukázek poskytování první pomoci.

Lektorkou nám byla Petra Svobodová ČČK.