Školení 1. pomoci 3.5.2016

Školit se v poskytování první pomoci je nutné a potřebné. 3.  května 2016 se na našem českobudějovickém pracovišti sociální pracovnice a pracovnice půjčoven kompenzačních pomůcek vyškolily v poskytování první pomoci nebo poslední!?:) Opět pod vedením již léty vyzkoušenéinstruktorky z Českého červeného kříže v Prachaticích Petry Svobodové. Některé z nás školila již po třetí.