Půjčovny kompenzačních pomůcek

Půjčovny jsou zřízeny na všech sedmi pracovištích JCZPS o.p.s. Půjčovny mají různou nabídku kompenzačních pomůcek od vozíků, chodítek, toaletních židlí, nástavců na WC, sedaček do vany až po polohovací postele či schodolezy. S dotazem na aktuální nabídku pomůcek se obraťte na nejblížší naše pracoviště.

Půjčování kompenzačních pomůcek probíhá bez nutnosti složení vratné zálohy.

Půjčovné je účtováno za jednotlivé dny.

Nevyčerpané půjčovné vracíme.

Pomůcky pro překonávání architektonických bariér (schodolezy a rampy).

Vozíky s nostností až 220 kg.

Máme v nabídce i rehabilitační pomůcky - motomedy Viva 1 pro ruce a nohy.


Pomůcky klientům nedovážíme, ale zájemcům zprostředkujeme dopravu partnerskou organizací.Cíl půjčovny

Cílem půjčovny pomůcek je zabezpečit dostupnost široké nabídky kompenzačních, popřípadě rehabilitačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením a seniory, kteří se nacházejí v obtížných a krizových životních situacích a rozhodnou se svou situaci řešit s využitím služeb půjčovny.

 

Půjčování pomůcek dále přispívá k odborné informovanosti uživatelů o moderních kompenzačních pomůckách a jejich používání.

 

Účel půjčovny

Půjčovna slouží k zapůjčení pomůcky občanům s krátkodobým postižením (např. po úrazu či operaci) nebo osobám, především seniorům při přechodném zhoršení zdravotního stavu, zdravotně postiženým občanům, kteří čekají na předepsání pomůcky lékařem, k zapůjčení náhradní pomůcky při opravě či úpravě vlastní pomůcky. Osoby se zdravotním postižením a senioři využívají zapůjčení pomůcky při návštěvě příbuzných a známých mimo místo pobytu, za účelem turistiky, výletů, návštěv u lékaře. Půjčovna je také místem, kde je možné vyzkoušet si vhodnou pomůcku dříve, než je předepsána odborným lékařem.

 

Další služby spojené s půjčováním kompenzačních pomůcek:

- poradenství ohledně používání pomůcek a zácvik obsluhy v jejich užívání

- poradenství ohledně úpravy prostředí

- poradenství o vhodnosti té které pomůcky dle postižení, jak a kde pomůcku získat, včetně příslušného kódu zdravotní pojišťovny

- zprostředkování kontaktu s firmami a servisy, které kompenzační pomůcky nabízejí, provádějí jejich odborný servis

- zprostředkování zapůjčení pomůcek z jiných půjčoven

 

Ceník půjčovného

Za půjčování pomůcek je vybíráno půjčovné dle platného ceníku každé půjčovny JCZPS o.p.s.

ceník půjčovna ČB 2017.pdf

ceník půjčovného ČK 2017.pdf

ceník půjčovna JH 2017.pdf

ceník půjčovna PI 2017.pdf

ceník půjčovna PT 2017.pdf

ceník půjčovného ST 2017.pdf

ceník půjčovného TA 2017.pdf

 

                               Nově si v našich půjčovnách pomůcky můžete i zakoupit nebo vyzvednout na poukaz. Jedná se o pomůcky pro tělesně postižené firmy DMA a pomůcky pro sluchově postižené firmy Panter.