Odkazy


Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

http://www.nrzp.cz/

                                   

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

http://www.mpsv.cz/


Jihočeský kraj

http://www.kraj-jihocesky.cz/


Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

http://www.apsscr.cz/


Asociace poraden pro zdravotně postižené

http://www.apzp.cz/


Asociace nestátních a neziskových organizací Jihočeského kraje

http://www.annojck.cz/


Asociace pro osobní asistenci

http://www.apoa.cz/


Informační servis o službách pro seniory

http://www.gerontologie.cz/


Web pro seniory

http://www.isenior.cz/


Informační portál pro osoby se specifickými potřebami

http://www.helpnet.cz/


Liga vozíčkářů

http://www.ligavozic.cz/


Informace pro laické pečovatele

http://pecujici.cz/


Web pro seniory a jejich blízké

http://www.zivot90.cz/


Rada seniorů České republiky

http://www.rscr.cz/